Det er her på rådhuset i Stenløse, at de to chefer har haft deres gang. (foto: FJ)

Det er her på rådhuset i Stenløse, at de to chefer har haft deres gang. (foto: FJ)

Kritisk rapport rammer chefer

Det er en kritisk rapport fra Ernst & Yong, der er skyld i, at to chefer er fritaget for tjeneste. Det siger Egedal Kommune

Af
Michael Harsvik

Michael Harsvik

Det er administrationen af handicapområdet i Egedal Kommune og en revisionsrapport fra Ernst og Yong, der har ført til, at to chefer, Conni Olsson og Steen Christiansen, er blevet fritaget for tjeneste - i hvert fald frfem til den 30. juni. Det siger Egedal Kommune. Et ledelsesnotat i en revisionsrapport fra Ernst & Young peger på, at handicapområdet under Rådgivningscenteret i Egedal Kommune ikke har været administreret korrekt, og derfor har kommunen fritaget de to for tjeneste, skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse. - Vi kan principielt ikke udtale os om verserende personsager, ikke mindst af hensyn til de pågældende medarbejdere, men jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en kritisk revisionsrapport. Der har været tale om budgetoverskridelser på området, men kritikken handler især om problemer med administrationen af handicapområdet, som vi tager konsekvensen af, i øvrigt helt efter de ansættelsesretlige procedurer, siger økonomi- og personaledirektør Henrik Buch. I revisionsrapportens ledelsesnotat skriver Ernst & Young i deres konklusion om administrationen af handicapområdet: 'Vi er af den opfattelse, at området ikke fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen'.

Borgere har fået penge

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke har været tale om, at borgere ikke har fået de ydelser som de er berettigede til, siger Henrik Buch. Egedal Kommune har nu indledt en dialog med medarbejderne i Rådgivningscenteret med henblik på at udarbejde en 'genopretningsplan' for handicapområdet. Revisionsrapporten skal desuden politisk behandles efter sommerferien, men den administrative ledelse i Egedal Kommune har altså valgt at handle på rapporten, før den har været forelagt politikerne.

Publiceret 23 June 2009 06:00