Støjplagede beboere langs Helsingør-motorvejen kan se frem til en fordobling af den tunge godstrafik, der er en væsentlig årsag til støjgener.

Støjplagede beboere langs Helsingør-motorvejen kan se frem til en fordobling af den tunge godstrafik, der er en væsentlig årsag til støjgener.

Tung trafik fordobles på Helsingør-motorvejen

Borgere, der bor langs Helsingør-motorvejen, vil blive udsat for mere trafikstøj. Undersøgelse fra DTU viser, at godstransport vil blive fordoblet over de næste 14 år

Af
Af Eva Catter

Beboerne langs Helsingør-motorvejen må indstille sig på øget trafik og stigende støjgener til følge. Flere lastbiler på Helsingør-motorvejen er nemlig en naturlig konsekvens af den øgede vækst i den internationale handel, viser en undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

I undersøgelsen, der er foretaget af DTU Transport, fremgår det, at den internationale transport i dag fragter omkring 10 millioner tons gods via Helsingør-motorvejen. I 2025 forventer man, at der vil blive fragtet mellem 20 og 25 millioner tons mere gods via Helsingør-motorvejen. Til sammenligning forventer man en stigning på cirka fem millioner tons over Øresundsbroen.

Den korteste vej

Grundejerforeningen Hjortekær har siden udvidelse af motorvejen tilbage i 1997 forsøgt at få Vejdirektoratet til at etablere støjbekæmpende foranstaltninger på broen over Mølleåen, men indtil videre uden resultat. DTU-undersøgelsen giver derfor yderligere grund til at slå kraftigt i bordet og kræve politisk handling, mener en støjplaget beboer i Hjortekær.

"Det er hovedløst, at samfundet poster milliarder i en fast forbindelse over Øresund og så påfører sig selv nye udgifter til støjbekæmpelse, vedligeholdelse og udvidelse af vejnettet, blot fordi en forfejlet takstpolitik gør det mere attraktivt at føre lastbilgodset over Helsingør-Helsingborg," siger Vibeke Andersen, der bor på Lundtoftevej tæt ved motorvejen.

At det kun skulle være en broafgift, der afholder godstransporten fra at benytte Øresundsbroen, køber seniorforsker fra DTU ikke.

"En væsentlig forklaring er, at det er en omvej på 50 kilometer, at køre over Øresundsbroen, hvis man kommer nordfra. Samtidig giver færgeoverfarten mellem Danmark og Sverige lastbilschaufførerne en kort pause," siger seniorforsker Ole Kveiborg.

Undersøgelsen omfatter ikke transport mellem landsdelene, hvorfor den totale mængde gods, der transporteres via Helsingør-motorvejen er større 10 millioner tons.

eva.catter@dgo.dk

null

Publiceret 23 June 2009 12:00