Lars Carpens (UP) - glæder sig over, at kommmunen kan arbejde videre med planerne på flyvestationen. Arkivfoto.

Lars Carpens (UP) - glæder sig over, at kommmunen kan arbejde videre med planerne på flyvestationen. Arkivfoto.

Carpens:

Stat og kommune må overtage flyvestation

“Det er sagen for kompliceret til at træffe beslutning om allerede nu,” siger John Allentoft (K). Anna Bodil Hald: En sort dag for miljøet.

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Reaktionerne på nyheden om at fredningen af Flyvestation Værløse er ophævet, blev onsdag mødt med meget blandede reaktioner.
Planudvalgsformand Lars Carpens (UP) glædede sig over, at kommunen nu kan gå videre med at sætte udviklings-strategien for området i fokus. Men han mente ikke nødvendigvis, at Furesø skal stå alene med ansvaret for driften af flyvestations-området:
"Det er værd at overveje, om staten og kommunen i fællesskab skal drive området."

"En sort dag for miljøet," siger Anna Bodil Hald.

For hurtigt

Men det mener John Allentoft (K), formand for teknik-, miljø- og flyvestationsudvalget, er for tidligt at få afklaret. Han glæder sig også over nyheden, men råder til forsigtighed:
"Den slags hurtige analyser er sagen for kompliceret til. Nu må vi jo se, hvordan vi kan komme tilbage på sporet med masterplan-skitse og alle de tanker, som vi standsede for mere end et år siden."
Han henviser til, at forudsætningerne har ændret sig, ikke mindst i forhold til økonomien.

"Det bør blive en fast flagdag," siger en begejstret Michael Rexen (V).

Sort dag

For Anna Bodil Hald fra Danmarks Naturfredningsforening i Furesø var nyheden en "sort dag for miljøet":
"Det vil give store konsekvenser for hele tørbunds-naturen," siger hun og fremhæver som eksempler sjældne sommerfugle og mark-fjerben, der er omfattet af EUs habitat-direktiv.
Steen Prytz Jensen fra "Bevar Flyvestation Værløses natur" er på bølgelængde:
"Vi er kede af, at fredningen ikke er gennemført. Men glade for, at Naturklagenævnet i deres begrundelse fremhæver, at miljøet på flyvestationen har store bevaringsmæssige værdier."
Glæde er der til gengæld hos byrådsmedlem Michael Rexen (V), der hele tiden har været imod en fredning:
"Det her bør være en national flagdag. Det er en stor sejr for fornuften."

John Allentoft (K) - er også glad for nyheden, men maner samtidig til forsigtighed.

John Allentoft (K) - er også glad for nyheden, men maner samtidig til forsigtighed.

Publiceret 24 June 2009 13:36