Se billeder og web-tv:

Rungsted Gymnasium fejrede sine studenter

149 nybagte studenter sagde fredag officielt farvel til gymnasietiden

Af
Pernille Kristensen

Der var fest, farvelkram, men også alvorsord på programmet, da studenterne fra Rungsted Gymnasium fredag holdt dimission og vinkede farvel til tre års hårdt arbejde.
Alvorsordene kom fra rektor Mogens Hansen, der i sin tale mindede de 149 nybagte studenter om ikke at være sig selv nok, for ude i virkelighedens verden kan man ikke klare sig uden samarbejde og åbenhed over for andre.
"Uddannelse er en vigtig forudsætning for ikke at blive snævertsynet. Men det er ikke tilstrækkeligt med uddannelse alene. Det er brugen af den, der gør det," sagde Mogens Hansen, der også mindede de unge om, at de skal huske at bruge den faglige og sociale viden, de har tillagt sig i gymnasiet:
"I den næste par uger må I gerne være lidt selvfede, når I fejrer jeres studentereksamen, men bagefter melder virkeligheden sig heldigvis," sagde rektoren, der takkede eleverne for at have været så gode repræsentanter for gymnasiet, at der efter ferien starter hele 279 nye elever på gymnasiet.

Mange valg og muligheder

En af dem, der ikke træder ind af døren til gymnasiet efter ferien, er Nina Grumsen fra 3.i, der holdt årets tale på vegne af studenterne. I sin tale beroligede hun rektoren med, at selv om hendes generation er blevet kaldt alt fra narcissistiske, mig-fikserede til en Bamse og Kylling-generation, er de klar til at tage det ansvar, der ligger forude.
"Eksamensbeviset giver os en masse valg og muligheder, og vi skal derfor også tage en masse ansvar," understregede hun og fortsatte:
"Vi er en årgang, der tager stilling til vores medmennesker og vores omgivelser. Jeg tror, at vi med en studentereksamen i hånden fra Rungsted Gymnasium er godt klædt på til at træffe de rette valg i livet".
Nina Grumsen fik dog ikke lov til at sidde ned i lang tid efter sin tale, for lige efter blev hun kaldt op igen for at modtage årets legat fra Nordea Danmark som en anerkendelse af sit arbejde i elevrådet, festudvalget og på skolen.

Rektor Mogens Hansen holdt tale for studenterne

Rektor Mogens Hansen holdt tale for studenterne

Klar til fejring

Alvorsordene lod dog langt fra til at have piftet studenternes humørballon, og stemningen steg endnu en grad, da de kom ud på parkeringspladsen efter dimissionen og så de lastbiler, som de yngre elever i mellemtiden havde pyntet med grene, balloner, flag, øldåser og bannere. Og efter fotograferingen gik turen ud i det solbeskinnede lokalområde for at besøge forældre, synge i bilen og fortjent fejre, at huen endelig var i hus.

Nina Grumsen fik årets legat fra Nordea Danmark.

Nina Grumsen fik årets legat fra Nordea Danmark.

.

Mogens Hansen med vue over 3.a, 3.b og 3.c

Mogens Hansen med vue over 3.a, 3.b og 3.c

.

Studenter set lidt fra oven

Studenter set lidt fra oven

.

3.d, 3.i, 3.v og 3.x lyttede til talen.

3.d, 3.i, 3.v og 3.x lyttede til talen.

.

Lærerne gav en sang, før studenterne forlod gymnasiet.

Lærerne gav en sang, før studenterne forlod gymnasiet.

Publiceret 26 June 2009 15:42