Fredensborg bedst på sygedagpengeområdet

Af
Mads Hussing

En systematisk indsats giver en månedlig besparelse på 1,5 mio. kroner til Fredensborg Kommune, der klarer sig bedst af alle kommuner i Østdanmark. Efter i flere år at have haft stigende udgifter til sygedagpenge blev det i 2007 besluttet at gøre noget ved sagen. Og resultaterne viser sig nu i form af væsentlige besparelser, der samlet set betyder, at Fredensborg Kommune er den bedste i Østdanmark på sygedagpengeområdet.

"Efter kommunerne overtog jobindsatsen har der med mellemrum været kritiske røster fremme om, at vi ikke magtede opgaven. Jeg medgiver, at det specielt i starten var en vanskelig proces. Men nu begynder vi så småt at høste frugterne af de initiativer, vi har igangsat," siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget Lars Søndergaard (V) og fortsætter:

"Resultaterne på sygedagpengeområdet giver os mod på mere, og vi er allerede godt i gang, kan jeg love. Og når vi den 1. august overtager den sidste rest af jobindsatsen fra staten, vil vi i endnu højere grad kunne fortsætte den helhedsorienterede indsats på området."

På trods af økonomisk krise og stigende ledighed kan Jobcentret også på andre områder fremvise gode resultater. For selvom der er kommet mange arbejdsløse de seneste måneder får Jobcentret næsten lige så mange ud igen. Hver gang fire kommer til, kommer op imod tre i arbejde. Et af midlerne er, at nyledige fra første dag bliver henvist til jobsøgningskurser eller lignende. Erfaringen viser at en tidlig indsats mindsker risikoen for langvarig ledighed betragteligt.

Publiceret 30 June 2009 06:45