Med e-journalen kan patienterne se grundlæggende oplysninger om deres diagnose, behandling og udskrivelse.

Med e-journalen kan patienterne se grundlæggende oplysninger om deres diagnose, behandling og udskrivelse.

Læs din patientjournal på nettet

Regrion Hovedstaden giver borgerne adgang til at læse med

Patienter i Region Hovedstaden kan nu læse deres egen hospitalsjournal på nettet, efter at regionen har åbnet for borgernes adgang, så patienter der er behandlet fra 1. oktober 2008 og frem kan læse med. Det sker ved at logge på sundhed.dk med digital signatur.

Region Hovedstaden er den første region i landet, som nu tilbyder borgerne denne tilgængelighed.

"Patienter og deres pårørende er vigtige som aktive medspillere, når der skal videregives information i løbet af et konkret behandlingsforløb. Tilgang til egen journal er et vigtigt supplement til den skriftlige og mundtlige information, patienterne også modtager i deres forløb. Især patienter i lange forløb og kronisk syge kan med e-journal få mulighed for at få et overblik over forløbets historik og sammenhæng," forklarer regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Befolkningen i hele Danmark ser meget positivt på muligheden for at kunne læse med i egen journal. Det gælder ikke mindst i Region Hovedstaden. En undersøgelse fra sundhed.dk baseret på knap 1000 telefoninterviews viser, at 47 procent af danskerne mener, at adgangen til egen e-journal vil gøre dem bedre i stand til at tage vare på egen sundhed. Dette tal er i Region Hovedstaden oppe på 51 procent.

Oplysningerne

Men hvad kan borgerne se i e-journalen? Da der stadig gennemføres en standardisering af elektroniske journalsystemer i Region Hovedstaden, varierer det fra hospital til hospital, hvilke oplysninger borgerne lige nu kan se i e-journalen.

Det er dog fælles for alle Region Hovedstadens hospitaler, at man via e-journal kan se grundlæggende oplysninger om diagnose, behandling og udskrivelse, og fra mange hospitaler kan man allerede nu se de uddybende journalnotater. Der går 14 dage, fra oplysninger er ført ind i hospitalets journalsystem, til patienterne kan se dem i e-journalen.

Region Hovedstadens hospitaler behandler hvert år omkring 250.000 danskere, og åbningen er dermed et markant skridt for digitale borgerservices inden for det offentlige hospitalsvæsen.

Patienter og deres pårørende er vigtige som aktive medspillere, og den nye åbenhed om hospitalsjournaler spiller en vigtig rolle, mener regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Patienter og deres pårørende er vigtige som aktive medspillere, og den nye åbenhed om hospitalsjournaler spiller en vigtig rolle, mener regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Datasikkerhed

E-journalerne skal også være med til at understøtte den klinisk faglige kommunikation og samarbejde på tværs af regioner og i forhold til praktiserende læger og speciallæger. Adgang til e-journalen for praktiserende læger kræver digital signatur med autorisations-id.

Adgang for klinikere på hospitalerne foregår via beskyttet netværk og kræver log-in og særlige rettigheder på hospitalets systemer. Alle sundhedspersoners indhentning af data fra e-journalen vil blive registreret og synliggjort på sundhed.dk i en log, så borgeren selv kan følge med i brugen af e-journalen.

I de tilfælde, hvor sundhedspersonen ikke har en tydelig og aktuel behandlerrelation til borgeren, får borgeren desuden et brev, om at opslaget er foretaget. Videre bliver sundhedspersoners brug af e-journal overvåget af regionerne, og der er i loven en væsentlig strafferamme for sundhedspersoners uberettigede indhentning og udnyttelse af personfølsomme oplysninger, oplyser Region Hovedstaden.

kb

Publiceret 30 June 2009 12:00