Det frie sygehusvalg genindføres nu, og Region Hovedstadens rådgivningsenhed venter en travl sommer.

Det frie sygehusvalg genindføres nu, og Region Hovedstadens rådgivningsenhed venter en travl sommer.

Nu har du igen frit sygehusvalg

Hvis borgerne i Region Hovedstaden har behandlingsventetid på mere end en måned, kan de igen vælge privathospital

Borgerne i Region Hovedstaden har fra den 1. juli igen ret til at få undersøgt mulighederne for behandling på et privathospital, hvis der er ventetid på mere end en måned.

Onsdag den 1. juli genindføres det udvidede frie sygehusvalg, og hospitalerne i Region Hovedstaden er klar til at vende tilbage til tiden før den 7. november 2008.

Dengang suspenderede Folketinget det udvidede frie sygehusvalg på grund af den ventetidspukkel, der var blevet oparbejdet under hospitalsstrejken sidste forår.

Region Hovedstaden har forberedt sig på, at det udvidede frie sygehusvalg vender tilbage. Regionen er klar til at give hurtigere behandlinger og viderehenvise patienterne til privathospitalerne, hvis det bliver nødvendigt. Region Hovedstaden har allerede taget særlige forholdsregler på de områder, hvor man forventer at skulle gøre brug af privathospitaler som følge af genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Under ophævelsen af det udvidede frie sygehusvalg lavede Region Hovedstaden således samarbejdsaftaler med privathospitaler om operationer af grå stær, udvalgte MR-skanninger og udvalgte ortopædkirurgiske operationer. De kontrakter gælder foreløbig til 30. september 2009.

Travl sommer

I Region Hovedstadens Informations- og Rådgivningsenhed forbereder enhedschef Jens Kristian Kragholm sig på en travl sommer. Det er her, patienterne skal henvende sig, hvis de er i tvivl om retningslinjerne for den genindførte rettighed.

"Vi forventer en stigning i antallet af henvendelser fra patienter, der ønsker at få undersøgt deres muligheder, og vi vil gøre vores til, at patienterne får den bedste behandling så hurtigt som overhovedet muligt," siger Jens Kristian Kragholm.

Informations og Rådgivningsenheden hjælper patienten videre til behandling på et offentligt hospital inden for en måned, hvis det er muligt. Alternativt undersøges muligheden for at komme til på et af samarbejdshospitalerne.

Men er det heller ikke muligt, kan patienten frit vælge blandt de privathospitaler, Danske Regioner har aftale med. Læs mere om, hvad genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg betyder for dig på Region Hovedstadens hjemmeside - www.regionh.dk

kb

Publiceret 30 June 2009 13:30