Især ældre huse kan blive langt mere energieffektive, end de er i dag. Foto: Colourbox

Især ældre huse kan blive langt mere energieffektive, end de er i dag. Foto: Colourbox

Ældre huse har kæmpe energipotentiale

40 procent af Danmarks energiforbrug kommer fra boliger. Men især ældre huse kan blive langt mere energieffektive. Indtil videre er det dog kun en lille del af skatteaftalens 1,5 mia. kr. store renoveringspulje, der skal bruges til energirenovering. Men d

Utætte vinduer og ingen isolering af taget. Mange huse af ældre dato kan blive langt mere energieffektive, end de er i dag. For mens nye huse er født med god isolering og energibesparende vinduer, kan mellem 30 og 35 pct. af den energi, danskerne bruger til at varme deres hjem op med, spares, hvis især ældre huse blev mere energieffektive. "Besparelserne kan hentes over en bred kam af bygninger. Dels ved at forbedre bygningernes klimaskærm, dels ved at forbedre de tekniske installationer. Det gælder udskiftning af vinduer, isolering af hulmure, isolering af tag og gulve og udskiftning eller forbedringer af varme og ventilationsanlæg," siger Kim B. Wittchen, seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut. Det er især huse, som blev bygget før oliekrisen i 1970'erne, og før energieffektivitet overhovedet blev et dansk ord, som har de store potentialer for at spare på energien.

40 % bruges i boligerne

"Hvis man kigger på det som enkeltbygninger, så er det typisk de ældre bygninger, som har de største potentialer. Men kigger man på det som bygningskategorier, så er det for eksempel parcelhuse opført i 60'erne og 70'erne, som har de største potentialer. Det skyldes ikke, at de blev bygget specielt dårligt, men at der blev bygget utroligt mange i den periode. Dermed giver det også et stort potentiale på landsplan," siger Kim B. Wittchen. Ikke mindre end 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra huse og bygninger. Derfor er der heller ikke nogen tvivl om, at danske huse skal være mere energieffektive, hvis Danmark skal have en chance for at leve op til sine internationale CO2-forpligtelser. Det er også baggrunden for, at en lille del af den pulje på 1,5 milliarder kroner, som i sidste uge blev afsat til at renovere huse, skal bruges til at støtte energivenlige renoveringer. Men skal de ældre bygninger over en bred kam renoveres, så de nærmer sig den samme energieffektivitet, som nye huse har, vil det koste 38 milliarder kroner, viser beregninger fra Statens Byggeforskningsinstitut. Og det kun, hvis energien indgår i andre projekter, som skal forbedre huset. Skal de samme bygninger renoveres kun for energiens skyld, lyder den samlede regning på 198 milliarder kroner.

Strategi på vej

"Det er selvfølgelig positivt, at man nu har sat penge af til at komme i gang med at renovere boligerne. Men i forhold til det store potentiale, der er for energibesparelser i boligerne, er det her langt fra nok," siger konsulent Kristine van het Erve Grunnet, DI Byggematerialer. Derfor peger DI Byggematerialer på, at der blandt andet skal gives bedre lånemuligheder samtidig med, at kravene til renoveringer skal strammes, så der også ved renoveringer af ældre huse bliver brugt energirigtige byggematerialer. "Boligernes energiforbrug er helt centrale, hvis vi skal løse klimaproblemerne. Derfor nytter det ikke noget, hvis boligejerne udskifter gamle vinduer med nye vinduer, der er lige så dårlige energimæssigt som de gamle vinduer," siger Kristine van het Erve Grunnet. Denne artikel er leveret af DI Byggematerialer som en del af kampagnen 'Energitjeck'.

Publiceret 01 October 2009 03:00