FAKTA om SmartFresh anvendelse på æbler

Uge-Nyt beklager at have skrevet, at SmartFresh er kræftfremkaldende hos dyr. Oplysningen kom fra et gammelt dokument som var uden videnskabelig undersøgelse

Af
Claus Beyer Ottedahl

Producenten af SmartFresh, Agrofresh, har henvendt sig til Uge-Nyt for at klargøre SmartFresh anvendelsen på æbler, og firmaet understreger følgende:

Det er ikke SmartFresh der mindsker indholdet af vitaminer i æblerne, og SmartFresh er ikke skadelige for mennesker og dyr. SmartFresh skal ikke anvendes sammen med voksning eller lakering af æbler for at have den ønskede virkning. Virksomheden understreger samtidig at SmartFresh er på ingen måder kræftfremkaldende hos nogen dyr – overhovedet.

Uge-Nyt har ikke skrevet , at det er SmartFresh der nedbryder vitaminerne i æblerne, men skrev at den "længe" levetid vil mindske vitaminindholdet i forhold til friske danske æbler.

Uge-Nyt skrev ikke , at man skal anvende både SMartFresh og voksning eller lakering, men Uge-Nyt skrev, at de udenlandske frugtavlere oftest anvender både SmartFresh og voksning eller lakering. Ved en kombinationsbehandling vil man nemlig opnå længere levetid, samt et produkt der ikke rådner udefra, men indefra, og dermed ser æblerne friskere ud i længere tid.

Uge-Nyt vil gerne beklage, at man var kommet i forbindelse af et gammelt dokument som fortalte, at der var kræftrisiko nogle dyr, dette har senere vist sig, at man ikke kan dokumentere denne påstand. Der findes på nuværende tidspunkt ikke dokumentation på at gassen er kræftfremkaldende. Uge-Nyt beklager denne oplysning.

Nedenstående oplyser Miljøstyrelsen om de kendte risici
Miljøstyrelsen i Danmark har godkendt anvendelsen af SmartFresh, og producenten af SmartFresh oplyser, at det allerede anvendes af ca. 30 procent af de danske frugtavlere, men ville ikke oplyse hvilke frugtavlere.
Miljøstyrelsen skrev i forbindelse med godkendelsen følgende:

1. Må kun anvendes til holdbarhedsbehandling af æbler i lukkede lagerrum.

2. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

3. Må ikke bruges senere end 7 dage efter plukning.

Vedr. sikkerhed:
* Smartfresh er farlige for bier.

* Vedr. opblanding skal anvendes: Åndedrætsværn, halvmaske, filtertype P2. Der skal anvendes overtræksbukser, beskyttelsesbriller, handsker samt støvler.

* Ved udbringning anvendes overtræksbukser, handsker samt støvler.

* Risiko og sikkerhedssætninger: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Hvorfor og hvordan anvendes Smartsfresh hos de udenlandske frugtavlere:
SmartFresh (handelsnavnet) er: 1-Methylcyclopropen som er en gasart der har fundet anvendelse som hæmmer af ethens (ethylen) hormoneffekt hos frugt og blomster.

1-Methylcyclopropen bindes til ethens receptorer hvorved effekten af ethen hæmmes, derved hindres modning af frugter og afblomstring af blomster.

Eksempelvis vil æblet holde sig frisk i længere tid. Når æblet er klar til modning, åbnes nogle små huller i skallen, og plantehormonet ætylen trænger ind og får æblet til at modne. Når man gasser æblerne med SmartFresh, lukker de små huller, så ætylen ikke kan trænge ind – og det stopper modningsprocessen øjeblikkeligt.Publiceret 01 October 2009 13:00