Her er husets ømme punkter

Hvis du bor i et ældre hus - eller et hus, der er bygget før 80'erne - er der god grund til at lade den autoriserede Isolatør give det et eftersyn. Der er mange ømme punkter, hvor manglende isolering resulterer i store varmetab, og kulden strømmer ind. 1. Tag- og skunkrum I mange ældre huse er disse rum uisolerede og dermed store energislugere. 2. Loft Et uisoleret loft betyder, at kulden har fri adgang til rummene i boligen nedenunder. 3. Etageadskillelse Hvis etageadskillelsen ikke er isoleret, strømmer den varme luft op på loftet og videre ud til fuglene. 4. Det flade tag Flade tage kan trænge til både isolering og et fald, så regnvandet kan løbe væk. 5. Ydervægge Uisolerede ydervægge giver store problemer med varmetab, kulde, træk og fugt. 6. Kælderydervægge Uden isolering er disse vægge meget kolde og sænker gulvtemperaturen i de overliggende rum. 7. Kælderloft Hvis kælderen er uopvarmet, kan kulden strømme direkte igennem det uisolerede loft og op i rummene ovenover. 8. Krybekælder Uden isolering medfører kolde krybekældre, så gulvene ovenover føles iskolde. 9. Sokkel Hvis soklen ikke er isoleret, opstår kuldebroer og varmetab via fundamentet.


Publiceret 01 October 2009 03:00