Vandforureningen i Gundsømagle har indtil videre ikke medført nogle sygdomstilfælde.

Vandforureningen i Gundsømagle har indtil videre ikke medført nogle sygdomstilfælde.

Ingen blev syge af vandet

Roskilde Kommune og embedslægen oplyser, at ingen borgere blev syge af vandforureningen i Gundsømagle

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Folketingsmedlem samt miljø- og klimaordfører Mette Gjerskov (A), langede i sidste uge ud efter miljøminister Troels Lund Poulsen i forbindelse med vandforureningen i Gundsømagle. Derudover har hun ønsket svar angående mulige sygdomstilfælde i landsbyen. Nu er svaret kommet fra miljøministeriet, og det er af positiv karakter. "Kommunerne har tilsynspligten overfor vandværkerne. Ved forureningssager inddrager kommunerne embedslægerne. Roskilde Kommune har ikke kendskab til, om borgerne er blevet syge af forureningen. Sundhedsstyrelsen og Embedslægerne Sjælland, har overfor By- og Landskabsstyrelsen oplyst, at de på nuværende tidspunkt ikke har konstateret sygdomstilfælde som følge af forureningen af drikkevandet fra Gundsømagle Vandværk, lyder svaret til Mette Gjerskov.

Publiceret 01 October 2009 10:00