Annelise Dagø har længe kæmpet med skimmel i sit hus i Solbjerg, og flere rapporter er blevet holdt skjult for hende gennem tiden. Foto: Camilla Kjærgaard Olesen

Annelise Dagø har længe kæmpet med skimmel i sit hus i Solbjerg, og flere rapporter er blevet holdt skjult for hende gennem tiden. Foto: Camilla Kjærgaard Olesen

Skimmel kan blive holdt skjult

Skimmel-sagen fra Solbjerg fortsætter - Annelise Dagø har nu fået en af sine hypoteser bekræftet

Af
Af Camilla Kjærgaard Olesen

Annelise Dagø fra Solbjerg har gennem en årrække kæmpet med skimmelsvamp og Købstædernes Forsikring. Hun har i en lang periode hævdet, at skimmelsvampen i hendes hus er blevet holdt skjult for hende, og at flere personer, sendt af forsikringsselskabet, har nægtet, at der lugtede råddent i hendes hus, og at der var fugt over alt. Hendes teori har vist sig at holde stik. Seniorforsker og skønsmand fra Statens Byggeforskningsinstitut, Erik Brandt, fortæller, at når han som skønsmand og dermed uvildig person skal udføre en given opgave, er det kun den opgave, han skal forholde sig til i det pågældende hus - andet må han ganske enkelt ikke. Han må ikke hjælpe den ene part ved at påpege nye problemer.
"Jeg skal svare på de spørgsmål, jeg får stillet. Det eneste, jeg må påpege ud over det, er, hvis der er risiko for personskade - for eksempel hvis man kan få en gavl i hovedet. Men hvis jeg for eksempel ser, at der er skimmel i loftet et sted, skal jeg lukke øjnene for det. Hvis jeg bliver bedt om at fortælle om skimmel, så gør jeg det, ellers ikke. Men som skønsmand kan jeg da sagtens sidde og krumme tæer en gang imellem og tænke på, hvorfor parterne ikke spørger indtil områder, men det hjælper ikke noget, for jeg skal kun svare, på det jeg bliver spurgt om. Hvilke spørgsmål der stilles er op til parterne og deres eventuelle rådgivere. Hvad der ellers er af problemer, skal parterne selv løse indbyrdes," siger Erik Brandt.

Ingen overraskelse

For Annelise kommer hans udsagn ikke som den store overraskelse.
"Den skønsmand, som kom i mit hus, var så "uvidende" om mange relevante ting, og hans udtalelser var så ukorrekte og afgjort på forkerte bygningsreglementer, at jeg var nødsaget til at finde en ekspert på området, der kunne hjælpe mig med at få omstødt hans to skønsrapporter, som selv jeg vidste var fuldstændige forkerte. Han valgte at "overse" det ulovlige. Endvidere "overså" han også flere forhold og flere rum i sin første rapport – som generelt var så mangelfuld, at den intet var værd. Og når en skønsmand udtaler sig, lægger retten skønsmandens ord til grunde – og resultatet er så, at man har tabt sagen."

Publiceret 06 October 2009 11:00