Tone Madsen (tv.) og Anne-Sofie Nielskov er rasende over den kommende madordningen som de føler er formynderisk. Foto: Peter Mailand

Tone Madsen (tv.) og Anne-Sofie Nielskov er rasende over den kommende madordningen som de føler er formynderisk. Foto: Peter Mailand

Forældre raser mod madordning

Forældre starter underskriftsindsamling mod tvungen madordning.

Af
Tekst og foto: Peter Mailand

Dyrere og dårligere. En gruppe forældre i Rudersdal er rasende over den madordning der bliver indført i kommunens daginstitutioner til næste år.
Derfor starter de nu en underskriftsindsamling mod madordningen. En af de forældre bag underskriftsindsamlingen er Anne-Sofie Nielskov, der har to børn i daginstitutionen Smørhullet i Birkerød.
"Vi føler, at vi er blevet påtvunget en madordning til vores børn, som er meget dyrere og dårligere, end den ordning der er idag," siger hun.

Dyr ordning

Anne-Sofie Nielskov skal fra 2011 betale 1050 kr. ekstra om måneden, hvilket svarer til 11550 kr. ekstra om året i daginstitutionspladser for sine to børn.
"Det er mange penge for os. Det svarer jo til en sommerferie," siger hun. Selvom madordningen først starter i 2011, skal hun allerede betale betale 550 kr. for vuggestuepladsen i 2010. Anne-Sofie Nielskov er rasende.
"Og det er jo ikke nogle penge, vi får noget for. Det er bare ekstra udgifter i 2010, for madordningen indføres jo først i 2011," siger hun.
Anne-Sofie Nielskov forstår ikke, ideen med ordningen.
"Vores børn får jo økologisk mad i madpakken hver dag. Nu frygter vi, at vores børnene kommer til at spise plejehjemsmad. Desuden frygter vi, at pædagogerne fremover skal bruge ekstra tid på at anrette maden og rydde op bagefter, og at den tid så bliver taget fra vores børn," siger hun og påpeger, at det kun er en frokostordning der bliver indført i børnehaverne.
"I dag sørger vi for frokost selv for til børnehavebørnene, mens der jo både er frugt og mellemmåltider, med i den pris vi betaler i dag. Men fremover skal vi betale meget mere for en madordning, hvor børnene kun får mad én gang om dagen, mens vi selv skal sørge for de resterende måltider," siger Anne-Sofie Nielskov.

Ingen kommunal mad på bordet. En gruppe forældre fra Birkerød vil hellere give deres børn madpakker med, end have serveret en madordning, som de mener både er dyrere og dårligere. Foto: Peter Mailand

Ingen kommunal mad på bordet. En gruppe forældre fra Birkerød vil hellere give deres børn madpakker med, end have serveret en madordning, som de mener både er dyrere og dårligere. Foto: Peter Mailand

Bedrevidende og formynderisk

Hun bakkes op af Tone Madsen, der sidder i forældrebestyrelsen for Institution Birkerød.
"Vi oplever det som meget bedrevidende og formynderisk. Vores børn får jo økologisk mad med hver dag", siger hun.
Ifølge Tone Madsen har Rudersdal Kommune allerede indført ordningen i institution Kikhanen som en forsøgsordning.
"Erfaringerne fra Kikhanen viser, at økonomien i et anretter-køkken med catering udefra ikke hænger sammen. Derudover er ordningen ikke fleksibel, for børnene kan jo ikke tage nogen steder hen, for maden bliver jo leveret på et bestemt tidspunkt," siger hun.
Tone Madsen mener, at kommunen skyder med spredehagl.
"Istedet for at skyde på os, skulle de hellere målrette indsatsen og lave en ordning til de forældre som ikke har ressourcerne. Det ville også være meget billigere," siger hun.
Fabrin: Regeringens beslutning
Borgmester Erik Fabrin (V) melder hus forbi. Selvom han har forståelse for forældrene i Birkerød, så har kommunalbestyrelsen i Rudersdal ingen indflydelse på madordningen.
"Det er en lov, der er vedtaget af regeringen og Folketinget. Og man har vedtaget, at ordningen senest skal træde i kraft 1. januar 2011, og den skal finansieres ved at hæve brugerbetalingen fra 25- til maks. 30 procent. Vi skal som kommune gennemføre den lovgivning, der bliver vedtaget i Folketinget," siger han.
Også lyspunkter
Selvom ordningen er obligatorisk, mener Erik Fabrin også, at der er lyspunkter.
"Baggrunden for at indføre et obligatorisk måltid mad er, at man fra politisk side vil sikre, at alle børn i Danmark får et sundt måltid mad hver dag," siger han.
Erik Fabrin mener også, at ordningen letter kvindernes hverdag.
"90 procent af kvinderne med børn i daginstitutioner i Rudersdal er erhvervsaktive kvinder. Og mange er veluddannede, og har en travl hverdag med familie og karriere. Men selvom forældrene i Rudersdal ikke er sat som målestok i den her lov, så letter det jo også deres hverdag, at de ikke længere skal tænke på om deres børn får et sundt måltid mad hver dag," siger Erik Fabrin.
Forældrene vil overrække underskrifterne til henholdsvis borgmester Erik Fabrin og til social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Publiceret 07 October 2009 03:00