18 nordsjællandske virksomheder er blevet snuppet i at drive firmaer trods et forbud fra SKAT.

18 nordsjællandske virksomheder er blevet snuppet i at drive firmaer trods et forbud fra SKAT.

SKAT knalder 18 ulovlige virksomheder i Nordsjælland

I løbet af blot en uge snuppede SKAT en stribe firmaer i Nordsjælland, som havde fået forbud mod at drive virksomhed

Af
Jesper Lundh

18 virksomheder i Nordsjælland blæser på SKATs forbud - men nu er de blevet ramt af skattefars hammer. Firmaerne er tidligere kommet i SKATs søgelys, fordi de skylder skattefar mange penge eller fordi virksomhedsejerne har kostet skattevæsenet mange penge i virksomheder, der nu er lukkede. Derfor har de fået forbud mod at sælge varer og mod at have ansatte.
Alligevel har virksomhedsejerne ifølge SKAT valgt at fortsætte deres firmaer, men når man ikke er registreret, betales der ikke moms og skat til statskassen. Det er selvfølgelig ulige konkurrencevilkår over for lovlydige virksomheder og samtidig mister samfundet indtægter.
SKAT har imidlertid fået mistanke om fuskeriet, og derfor har skattefolk i sidste uge været på besøg i 29 virksomheder. I 18 af firmaerne var der ulovlig og strafbar aktivitet.
Alle brancher
"Alle brancher er repræsenteret i den ulovlige aktivitet. Det kan være engroshandleren med adresse i et industrikvarter til konsulenten med virksomhed på bopælen," fortæller Jan Bonde Winkler, fuldmægtig i SKAT Nordsjælland.
De 18 virksomheders forhold vil nøje blive gennemgået af SKAT, så krav på moms og skat endeligt kan gøres op, og der skal ses på størrelsen af den straf, SKAT vil søge at få idømt virksomhedsejerne.
"Virksomhedsejerne har ikke gjort sig det klart, at en overtrædelse af forbuddet er strafbar med bøde på en eller to gange den manglende moms og skat. I særlige tilfælde kan de få fængsel i op til halvandet år", siger Jan Bonde Winkler.
Overraskede
Når SKAT kommer på uanmeldt besøg - også morgen og aften - er overraskelsen total. Mange virksomhedsejere er lettede over besøget, mens andre nægter alt. En helt tredje gruppe kommer med søforklaringer om deres virksomhed.
"Har virksomheden maskiner, penge, tilgodehavender hos kunder foretager vi udlæg i dem, så vi får dele af eller hele gælden til SKAT betalt," siger Jan Bonde Winkler.

SKATs interesse i en ulovlig virksomhed er primært at få den standset. Dernæst vil SKAT sammen med virksomheden se på mulighederne for, at den kan fortsætte på lovlig vis.
"Er virksomheden interesseret i en dialog med SKAT omkring opgørelse af moms og skat fra den ulovlige drift, og betaling af gæld til SKAT, så vil vi gøre vort til, at virksomheden kan fortsætte på lovlig vis," afslutter Jan Bonde Winkler.

Publiceret 07 October 2009 14:09