Der skal nu være knapt så store risici ved at være patient på Region Hovedstadens hospitaler. Foto: Colourbox

Der skal nu være knapt så store risici ved at være patient på Region Hovedstadens hospitaler. Foto: Colourbox

Skrappe krav til patienternes sikkerhed

Patienternes risiko for at blive syg eller komme til skade på hospitalet skal være væsentligt lavere i fremtiden

Af
Jesper Lundh

I løbet af fire år skal det blive betydeligt mere sikkert at være indlagt på et hospital i Region Hovedstaden.
Hvert tiende unødvendige dødsfald skal udryddes. Patientskaderne skal reduceres med en fjerdedel. Og infektioner fra hospitalet skal halveres.
"Sundhedsvæsenet skal fremover ikke bare måles på produktivitet og evne til økonomistyring. Det helt afgørende må være hensynet til patienternes tryghed og kvalitet i behandlingen," siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Både udenlandske resultater og Operation Life Kampagnen herhjemme viser, at det kan lade sig gøre at opnå præcise mål for kvalitet og patientsikkerhed. Konkret er der ifølge regionen reddet 2070 liv i løbet af kampagnen.
Det har inspireret partierne bag Region Hovedstadens budgetaftale 2010 til at stille krav om, at alle patienter på regionens hospitaler skal have den behandling, der er faglig enighed om, og som virker bedst.

"Reelt er der tale om indføring af et nyt styringsredskab. De overordnede politisk fastsatte mål for sikkerhed og kvalitet skal gennemsyre hele vores organisation. Fremover skal det enkelte hospital kunne dokumentere sin evne til at give optimal behandling på samme måde, som man skal leve op til budgettal og mål for ventetider," siger regionsdirektør Helle Ulrichsen.
Hospitalerne er allerede gået i gang med arbejdet – her i efteråret bl.a. via en kampagne til medarbejderne om håndhygiejne, der skal reducere infektioner. Ligesom regionen ved at indføre tjeklisten "Sikker Kirurgi" sigter mod at forebygge både infektioner, anæstesiproblemer, forveksling og andre komplikationer under og efter en operation.

Publiceret 09 October 2009 16:17