Borgmester Jesper Bach (UP) og regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) har underskrevet en aftale for 2010.

Borgmester Jesper Bach (UP) og regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) har underskrevet en aftale for 2010.

Aftale om specialtilbud underskrevet

Borgmester og regionsformand har beseglet aftale for 2010

Furesøs borgmester Jesper Bach (UP) og Region Hovedstadens formand, Vibeke Storm Rasmussen (S), har nu underskrevet det kommende års aftale om driften af de sociale specialtilbud.
I Furesø Kommune drejer det sig eksempelvis om Bofælleskabet Jonstrup og Bybækterrasserne.
Den nye rammeaftale for social- og undervisningsområdet i 2010 fastlægger driften af såvel de kommunale som de regionale tilbud samt misbrugsambulatorier, kommunikationscentre til tale- og høretræning og hjælpemiddelcentraler i Region Hovedstaden.

Publiceret 16 October 2009 10:07