Kandidaterne i Norddjurs høres i erhvervsspørgsmål

Grenaa Håndværker og Industriforening har bedt kandidaterne til kommunalvalget om deres syn på en række spørgsmål om erhvervs- og uddannelsespolitik.

Af
Af Anette Bonde

Bestyrelsen for Grenaa Håndværker og Industriforening vil klæde sine medlemmer på til at sætte deres kryds til kommunalvalget 17. november. Foreningen har derfor henvendt sig til kandiaterne med en række aktuelle spørgsmål.
Deres svar vil blive bragt i nyhedsbrevet for Grenaa Håndværker og Industriforening samt i den lokale presse.

Ungdomsuddannelserne

Kandidaterne bliver for eksempel spurgt om, hvordan de vil sikre at flere unge fra Norddjurs Kommune kommer igennem en ungdomsuddannelse.
Som baggrund for spørgsmålet skriver foreningen:
"Små og mellemstore virksomheder har i lang tid taget lærlinge ind, som har været tunge både socialt og fagligt. Men opgaven bliver sværere og sværere at løfte for små mestre, og både de unge og erhvervslivet har derfor brug for, at kommunen tager et stort medansvar. Kommunen har flere strenge at spille på, idet både Ungdommens Uddannelsesvejledning, folkeskolen og EGU er kommunale opgaver."

Udbud

I et andet spørgsmål bliver kandidaterne bedt om at fortælle, hvad de vil gøre for, at flere små og mellemstore virksomheder får en fair chance for at byde på opgaver for Norddjurs Kommune?
Håndværker og industriforeningen anfører, at kommunen udliciterer for lidt, og mange kommuner tilrettelægger udbud på en måde, så kun store virksomheder reelt har praktisk mulighed for at byde på opgaverne.
"Det skader konkurrencen og koster dermed borgerne skattekroner, ligesom små lokale virksomheder går glip af ordrer. Samtidig oplever mange virksomheder, at kommunen er dårlig til at synliggøre de udbudte opgaver over for det lokale erhvervsliv."

Frister for leverandørbetaling

"Hvad vil du gøre for, at Norddjurs Kommune overholder fristen i forhold til leverandørbetaling?", lyder et tredje spørgsmål. Håndværksrådets peger på, at kun lidt over en sjettedel af virksomhederne oplever, at kommunen betaler til tiden. Syv ud af ti virksomheder havde sidste efterår oplevet en overskridelse af betalingsfristen på op til en måned.
"Når kommunerne overskrider fristen stilles virksomhederne over for et likviditetsmæssigt unødigt pres."

Bygninger og energi

Endelig stilles kandidaterne overfor et spørgsmål om, hvad de vil gøre for at forbedre den vedligeholdelsesmæssige standard i de kommunale bygninger samt hvad de vil gøre for at få sat fokus på energibesparende foranstaltninger.

Publiceret 16 October 2009 09:00