Bestyrelsen i Grenaa Soroptimistklub: Anne Grete Refskou, Kirsten Høgh Nielsen, Lone Frandsen, Lone Reck, Anne-Mette Andersen og Hanne Meyer. Fraværende: Nanny Kristensen.

Bestyrelsen i Grenaa Soroptimistklub: Anne Grete Refskou, Kirsten Høgh Nielsen, Lone Frandsen, Lone Reck, Anne-Mette Andersen og Hanne Meyer. Fraværende: Nanny Kristensen.

Ny bestyrelse for Grenaa Soroptimistklub er trukket i arbejdstøjet

Den nye bestyrelse i Grenaa Soroptimistklub fortsætter arbejdet til fordel for verdens kvinder.

Af
Af Anette Bonde

Den nye bestyrelse i Grenaa Soroptimistklub er sammensat således: Anne-Mette Andersen er blevet valgt til ny præsident, og den øvrige bestyrelse består af Hanne Slot Meyer, vicepræsident, Anne Grete Refskou Poulsen, kasserer, Lone Reck, sekretær, Nanny Kristensen, Kirsten Høgh Nielsen, og Lone Frandsen.
Bestyrelsen har store arbejdsopgaver foran sig. I øjeblikket gælder det planlægningen af den næste Mølle-Jul i november, og allerede nu er de i fuld gang med at projektere det store landsmøde for alle danske soroptimistklubber i foråret 2011. Her forventes, at Grenaa vil få besøg af 4-500 danske soroptimister en weekend i maj måned.
I det forløbne år har klubben haft tre større arrangementer. Det er Mølle-Jul, modeopvisning og loppemarked, som med god støtte fra lokale sponsorer har givet et flot overskud. Pengene er dels doneret til lokale projekter som børnesorggruppen og selvhjælpsgruppen, dels til landsdækkende og internationale projekter som "Stop Kvindehandel".

International kvindeorganisation

Grenaa Soroptimistklub er en afdeling af Soroptimist International, en international kvindeorganisation. Soroptimist International arbejder for at forbedre kvinders vilkår i verden i et tæt samarbejde med FN. I år har danske soroptimister for eksempel finansieret et projekt i Afghanistan i samarbejde med UNIFEM, hvor man aktivt støttede afghanske kvinder i valgkampen til lokalrådene og præsidentvalget.
Sorptimisterne har også et landsdækkende projekt kørende i samarbejde med Peoples Climate Action og Udenrigsministeriet. Det består af elleve klimaaktiviteter rundt i landet og deltagelse i ngo-konferencen ved COP15 til december.

Publiceret 16 October 2009 07:00