Jens Meilvang (tv) og Michael Aastrup Jensen var rundt for at se havnen og byggemodningen til den nye bioethanol fabrik .

Jens Meilvang (tv) og Michael Aastrup Jensen var rundt for at se havnen og byggemodningen til den nye bioethanol fabrik .

Politiker- og erhvervstræf på havnen i Grenaa

Kommunalpolitikeren Jens Meilvang (V) satte mandag i sidste uge sin partifælle folketingspolitikeren Michael Aastrup Jensen og havnedirektør Henning Laursen stævne på havnen i Grenaa til en snak om fremtiden.

Af
Af Anette Bonde

Direktør for Grenå havn, Henning Laursen, holdt mandag 12. oktober møde med folketingsmedlem og forhenværende borgmester i Randers Michael Aastrup Jensen og næstformand i Kultur- og Udviklingsudvalget i Norddjurs Kommune Jens Meilvang.
Jens Meilvang var initiativtager til mødet. Han ønskede at drøfte udviklingen af Grenå Havn, som han fremhæver for dens betydning både på grund af dens alsidighed rent branchemæssigt og på grund af de mange indirekte arbejdspladser, den skaber rundt om på Djursland.

Store vejprojekter i vente

Jens Meilvang havde sat Michael Aastrup Jensen stævne for at få den landspolitiske vinkel med, blandt andet for at få gennemført så store vejprojekter som den nordlige omfartsvej ved Grenaa samt det nordlige hængsel til E45.
"Den nordlige omfartsvej er en vigtig brik, hvis vi skal fortsætte den udvikling, der har præget havnen de sidste år. Det er også en opgave, hvor staten skal indover, idet den er for stor at løfte for Norddjurs Kommune alene", siger Jens Meilvang.
Både Henning Laursen og Jens Meilvang talte desuden varmt for at få det nordlige hængsel til E45 koblet på, både af hensyn til bosætning og for erhvervsudviklingen.
Michael Aastrup Jensen, der er enig i betragtningerne, lovede at gøre sit for at præge de Christiansborgpolitikere, der for tiden diskuterer det nordlige hængsel.

Succes med modulvogntog

Henning Laursen, Michael Aastrup Jensen og Jens Meilvang evaluerede kort det tre-årige forsøg med modulvogntogene, som tegner til at blive en succes for Grenå Havn.
Efter mødet var begge politikere rundt for at se havnen og byggemodningen til den nye bioethanol fabrik. Når virksomheden er helt oppe og køre, vil det betyde en medarbejderstab på cirka tres på selve havnen og mindst det tredobbelte i form af underleverandører med videre.

Aquaculture ved Bønnerup Havn

Jens Meilvang benyttede lejligheden til at fortælle Michael Aastrup Jensen om Norddjurs planer for udviklingen af Bønnerup havn.
Jens Meilvang fortæller efterfølgende, at han personligt er meget optaget af planerne om at etablere såkaldte aquaculture, det vil sige såkaldte fiske opdræt i havet ud for havnen. Flere rapporter viser, at de rent fysiske rammer er perfekte til disse opdræt, og at det vil kunne generere mange arbejdspladser både til vands, men også inde på selve havnen.
"Hvis planerne skal lykkes, tror jeg, at det skal være en del af et EU-udviklingsprojekt, og her kunne Michael Aastrup Jensen blive en central person, dels som Venstres EU ordfører, men også som følge af hans store netværk i EU's forskellige organisationer. Derfor benyttede jeg lejligheden til kort at orientere ham om projektet og advarede ham om, at vi nok snart kontakter ham igen med henblik på hjælp til finansieringen."

Publiceret 18 October 2009 08:30