<I>Et godt indeklima i boligen er en god investering. Foto: Colourbox</I>

Et godt indeklima i boligen er en god investering. Foto: Colourbox

En god investering i helbredet og boligen

Ikke alle huse har et godt indeklima, og det kan virkelig give problemer i længden – både helbredsmæssigt og økonomisk

Flere og flere danskere får konstateret astma og allergi, og en del af forklaringen er et dårligt indeklima. Det kan komme af råd og svamp i boligen, som opstår, når træ og andre organiske byggematerialer bliver udsat for fugt, fx på grund af regnvand, der er trængt ind i boligen. En forklaring kan også være vandskader, man ikke har fået opdaget i tide, eller for megen fugt i køkken og bad på grund af manglende udluftning.

Mursten kan ånde

Byggematerialer der kan "ånde" som f.eks. mursten, har normalt en positiv indflydelse på luftkvaliteten og indeklimaet. De sikrer et basalt luftskifte i bygningen og dæmper f.eks. tobaksrøgs udbredelse. De kan sagtens tåle at opsuge fugt midlertidigt, ligesom tegl meget hurtigt afgiver fugten igen. Mikroorganismer som råd og svamp kan ikke gro i mursten, og mursten hverken udvider sig eller bliver mindre ved fugtpåvirkninger, hvorfor det er oplagt til husets våde rum som køkken og badeværelse. Luft af mug er en god indikation på, at der er råd eller svamp i huset. Tjek paneler og om linoleum, vinyl eller lignende gulvbelægninger buler op, som er tegn på fugtskade. Husk også både trævinduer, tag og loftsrum samt vægge. Vær opmærksom, for skaderne har det med at brede sig og blive dyrere at udbedre med tiden. Råd og svamp skal fjernes, idet de bidrager til et rigtig dårligt indeklima. Symptomerne er irriterede øjne og luftveje, hovedpine, træthed og allergi.

Et godt indeklima er mere end et tørt hus

Mursten har en god varmeakkumuleringsevne, hvilket betyder, at mursten er længere om at blive varmet op og kølet ned sammenlignet med mange andre byggematerialer. Det betyder, at mursten er rigtigt gode til at holde på varmen om vinteren samt holde huset køligere om sommeren. Netop evnen til at kunne dæmpe temperatursvingninger i boligen er årsagen til, at langt de fleste huse i Sydeuropa er murede. Lyd og støj har også stor betydning for vores velbefindende. Nogle typer byggematerialer leder støj virkeligt godt – f.eks. lette materialer som træ og gips – og for mange mennesker er det både irriterende og en årsag til stress. Derimod vil mursten give en god lydisolering, og det hverken knager, knirker eller revner, når vejret skifter fra vådt til tørt, eller når temperaturen falder om natten. Hvad ikke mange tænker over, så udsættes vi hver dag for stråling, hvor af noget stammer fra undergrunden. Ioniseret og radioaktiv stråling, herunder radonstråling, bør minimeres eller helt undgås ved omhyggeligt at vælge boligens materialer og konstruktion, herunder en effektiv radon- og fugtspærre. Murværk og tegltagsten afgiver kun en yderst lav baggrundsstråling uden risiko for mennesker. Denne artikel er leveret af DI Byggematerialer i forbindelse med kampagnen "Energi-tjeck".

Publiceret 29 October 2009 03:00