Jacob Axel Nielse (K) - får rundvisning på Skovgården den 9. november.

Jacob Axel Nielse (K) - får rundvisning på Skovgården den 9. november.

Minister på sund-tur

Som støtte til K-valgkampen kommer sundhedsministeren og et regionsrådsmedlem på besøg på Skovgården

Det er stærkt oppe i tiden at tænke i sundhed, og Furesø Kommune er som bekendt deltager i "By på skrump". Da der samtidig er valgkamp, har de konservative fået deres partifælle, sundhedsminister Jacob Axel Nielsen til at kigge forbi Værløse - til en rundtur, eller rettere en sund-tur på Skovgården.
Han vil samme med den konservative spidskandidat til Region Hovedstaden, Benedikte Kiær, og borgmesterkandidat Susanne Mortensen kigge ind den 9. november, hvor der blandt andet vil blive sat fokus på genoptræningen i Furesø kommune, der foregår netop på Skovgården.
"Vi har en velfungerende genoptræningsenhed i Furesø, og vores genoptræning har været rigtig gode til at implementere de nye opgaver efter kommunalreformen" siger Susanne Mortensen.
"Ud over lokale udfordringer - som blandt andet er at finde større og bedre egnede faciliteter til vores genoptræning - er der er række udfordringer, som vi har sammen med regionen. Sammenhængende patientforløb, implementering af forløbsprogrammer, som stiller krav til kommunikationen og et godt samarbejde mellem region og kommune."

Samarbejdet vigtigt

Fra regionsrådet fremhæver Benedikte Kiær, at samarbejdet mellem kommune og hospitalssektor er afgørende for patienterne:
"Jeg mener, at vi fra regionens side skal have meget mere fokus på samarbejdet med kommunerne. Sammen skal vi arbejde med at forebygge akutte indlæggelse af de ældre medicinske patienter. Og i regionen skal vi sikre hurtigere udredning og bedre udskrivningsforløb, så vi undgår genindlæggelser, der bestemt ikke er godt for patienten eller for den sags skyld økonomien. Og så skal hospitalerne være bedre til det er med bevægelse og træning under indlæggelse."

Lover flere penge

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen lover, at regeringen vil sætte flere penge af til sundheden:
"Vi skal investere milliarder i nye moderne sygehuse og fortsat forbedre vores patientrettigheder og behandlingsforløb. Regeringen har haft som mål at skabe et sundhedsvæsen på patienternes præmisser frem for systemets. Vi har målrettet arbejdet på at give hvert enkelt flere rettigheder og valg i forhold til egen behandling, samtidig med at vi har høvlet ventetiderne ned med over en måned siden 2001."
Efter en rundvisning vil de tre konservative politikere stille op til et offentligt møde klokken 16.15 i cafeen på Skovgårdens aktivitetscenter.

Publiceret 29 October 2009 13:33