Ny mursten sikrer bedre arbejdsmiljø og indeklima

Savsmuldsstenen er udviklet til en-familiehuse og har let ved at optage og afgive fugt

Idéen er ganske enkel. Man tilsætter en mindre mængde savsmuld i det ler, der skal brændes til mursten. Når leret herefter brændes i de varme ovne, brænder det tilsatte savsmuld af. Det giver både murstenen en masse små huller og porer og samtidig en mursten, der, selvom den er lettere i vægt, samtidig er ligeså stærk som en konventionel sten. Den forbedrer derfor ikke blot arbejdsmiljøet på byggepladserne men reducerer samtidig CO2-udslippet fra teglværket med 30 %. Teglværkerne kalder den savsmuldsstenen. Den nye type savsmuldssten vejer 1,6 kg og er dermed knapt et kilo lettere end en almindelig mursten. Det gør den populær på byggepladserne, fordi den gør dagligdagens mange løft lettere for både murere og urerarbejdsmænd. Stenen produceres, så den er målfast og med en ensartet facade- og bagside. Det gør den velegnet til skillevægge og til vægge, der efterfølgende skal vandskures; med en helt jævn og glat overflade er det både lettere og hurtigere at vandskure væggen.

Påvirker indeklimaet positivt

Stenen har dog ikke alene fordele i byggeprocessen. Mursten er generelt gode for indeklimaet. De er til forskel for mange andre byggematerialer skabt af uorganiske materialer. Det betyder, at svamp og råd ikke kan vokse på stenene. Stenene kan også let optage og afgive fugt og er således med til at skabe den optimale luftfugtighed i rummet. Den nye savsmuldsstens opbygning med mange ganske små huller og porer i strukturen giver stenen en betydeligt større overflade og øger dermed stenens evne til at opsuge og afgive fugt. Endelig er stenene med til at skabe en god akustik.

Godt for miljøet

Den savsmuld, der tilsættes det rå ler, brændes af, når murstenen brændes i ovnene. Den varme, det giver at brænde savsmulden af, reducerer forbruget af naturgas under brændingen med ca. 15 %. Samtidig reduceres energiforbruget med yderligere andre ca. 15 %, fordi stenen i sig selv er lettere end en traditionel sten. Dertil kommer yderligere en miljøgevinst, fordi de nye savsmuldssten er langt lettere at transportere.

Billigere end konventionelle sten

Fordi der skal bruges færre ressourcer – både i form af ler til stenen og energi til brændingen - vil stenen være mellem 15 og 30 % billigere end traditionelle sten. Der produceres årligt 450 millioner mursten sten i Danmark. Heraf bruges de 80 millioner mursten til bagmur og skillerum. 40 millioner af disse sten er i dag lavet som savsmuldssten. Med den energivenlige produktion af savsmuldsstenen har branchen sparet omkring 2,5 mio. m3 naturgas om året. Savsmuldsstenen har på få år opnået væsentlige markedsandele. Den nye savsmuldssten er udviklet til en-familiehuse og markedsføres af stort set alle teglværker i Danmark. Denne artikel er leveret af DI Byggematerialer i forbindelse med kampagnen "Energi-tjeck".

Publiceret 29 October 2009 03:00