Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Bedemænd advarer:

Svært at få tid til begravelser

Bedemænd i Lyngby-Taarbæk advarer mod at flytte konfirmationsforberedelsen fra morgen- til eftermiddagstimerne

Af
Steen Trolle

Pårørerende til døde i Lyngby-Taarbæk risikerer at få problemer med at finde tid til begravelsen, hvis skolernes konfirmationsforberedelse flyttes fra om morgenen til om eftermiddagen. Tre bedemandsfirmaer advarer om, at det kan blive svært at finde ledige begravelsestider, hvis kommunens præster skal bruge to eftermiddage om ugen på at terpe bibel og konfirmation med skoleelever.

Derfor appellerer de til politikerne om, at holde fast i den nuværende ordning, hvor forberedelsen finder sted torsdag morgen. I et åbent brev til kommunalbestyrelsen, skriver de tre firmaer Elholm Begravelse, Lyngby Begravelsesforretning og Lyngby Begravelses- og Ligkistemagasin:

"Vi har læst præsternes høringssvar og kan fuldt ud tilslutte os det fremførte synspunkt, at En ændring vil betyde, at der to dage om ugen ikke vil kunne være begravelser senere end kl. 12. En stor del af begravelserne finder nu sted om eftermiddagen, idet pårørende begrunder deres valg af tidspunkt om eftermiddagen med dels tilrejsende fra provinsen/udlandet og dels ønsket om arbejdskollegers deltagelse i højtideligheden", skriver bedemændene - og fortsætter:

"Hvis to eftermiddage om ugen blokeres for begravelser i Lyngby-Taarbæk kommune, da næsten alle præsterne således i det tidsrum vil være optaget af konfirmationsforberedelse, vil det betyde store vanskeligheder og besværligheder for imødekommelse af vores kunders ønsker og en klar serviceforringelse for vores fag".

Ministerier uenige

Et flertal i kommunalbestyrelsen vil flytte konfirmationsforberedelsen efter ønsker fra skolerne. På konservativ foranledning skal det dog først undersøges, om en flytning er lovlig. Det skyldes, at Undervisningsministeriet og Kirkeministeriet er uenige om lovligheden.

Kirkeministeriet holder fast i en bekendtgørelse fra 1990, som siger, at konfirmationsforberedelsen skal placeres i den faste skoletid. Undervisningsministeriet mener derimod, at denne bekendtgørelse ikke gælder mere.

null

Publiceret 29 October 2009 18:00