Bestyrelsen for den nye forening for plejefamilier i Norddjurs er f.v. Niels Jørgensen (web), Anette Jørgensen, Ragnar Rypestøl (formand) og Frits Sørensen (kasserer). Foto: Haakon R. Petersen.

Bestyrelsen for den nye forening for plejefamilier i Norddjurs er f.v. Niels Jørgensen (web), Anette Jørgensen, Ragnar Rypestøl (formand) og Frits Sørensen (kasserer). Foto: Haakon R. Petersen.

Plejefamilier i Norddjurs stifter forening

Uens retningslinier og generel usikkerhed om arbejdsforhold har fået plejefamilier i Norddjurs til at stifte en forening.

Af
Af Anette Bonde

Bedre vilkår og kompetencer samt et tiltrængt fagligt netværk er de ønsker, der lå bag dannelsen af en forening for plejefamilier i Norddjurs. Der har netop været afholdt stiftende generalforsamling, og den nystiftede forening PIND er nu klar til at tage fat på problemstillingerne.
"Som plejefamilie oplever vi, at der er forskellige vilkår afhængigt af, hvem vi forhandler med ved kommunen. Det vil vi gerne være med til at ændre, så vi får ens vilkår," forklarer Ragnar Rypestøl, som er den nystiftede forenings formand.
Han understreger, at foreningen ikke er en protestbevægelse eller en fagforening, der vil bekrige kommunen. Han mener, at de fleste forskelle skyldes kommunesammenlægningen og derfor fire forskellige måder at håndtere plejesager på.
"Og det vil vi gerne hjælpe Norddjurs Kommune med at ændre på, så der bliver lavet ét sæt retningslinjer for familiepleje. Det er i både kommunens og vores interesse," siger Ragnar Rypestøl.
Dette samarbejde er godt på vej, idet der allerede er lavet en aftale med kommunen om, at Ragnar Rypestøl som formand for foreningen mødes med kommunen fire til seks gange om året for at skabe en god dialog mellem plejefamilierne og kommunen.

Vil dække hele Djursland

Den nystiftede forening har taget navnet PIND, som er en forkortelse af Plejefamilier I NordDjurs. Men på trods af navnet bliver en af de første opgaver at række hånden ud til plejefamilierne i Syddjurs Kommune, så foreningen kan dække hele Djursland.
Foreningen PIND har ikke kun til formål at skabe ordnede forhold og informere medlemmerne.
"Andre vigtige opgaver bliver at udvikle et fagligt og socialt samarbejde mellem plejefamilierne i et netværk og generelt løfte kompetencerne hos os alle i foreningen, så vi bliver endnu bedre til det, vi gør," fortæller Ragnar Rypestøl.
Foreningen PIND har sin egen hjemmeside på www.plejefam.dk . Foreningen er åben for alle.

Der var ivrig diskussion ved den stiftende generalforsamling for PIND. Ud over valg til bestyrelsen skulle formål og vedtægter på plads. Foto: Haakon R. Petersen.

Der var ivrig diskussion ved den stiftende generalforsamling for PIND. Ud over valg til bestyrelsen skulle formål og vedtægter på plads. Foto: Haakon R. Petersen.

Publiceret 30 October 2009 06:00