Valgplakaterne i bybilledet i Allerød er til debat på www.allerodnyt.dk - og skal nu også op i valgbestyrelsen.

Valgplakaterne i bybilledet i Allerød er til debat på www.allerodnyt.dk - og skal nu også op i valgbestyrelsen.

Plakat-helvede:

Politikere blæser på reglerne

Det er ikke alle politikere, der kan finde ud af at overholde deres egne regler

Valgbestyrelsen i Allerød er indkaldt til møde mandag 2. november kl. 07.30, hvor emnet er: 'Valgplakater'. I dagsordenen kan man læse, at der er besluttet et regelsæt for ophængning af valgplakater i Allerød Kommune, som partierne skal overholde, men at valgsekretariatet 'i flere omgange overfor partierne har orienteret om og præciseret de gældende regler for ophængning af valgplakater'.
'Alligevel er der løbende blevet rapporteret om, at reglerne ikke overholdes. Det gælder bl.a. forbuddet mod at ophænge valgplakater i bymidten, manglende overholdelse af afstandskrav på 50 m til vejkryds/rundkørsler samt afstandskrav på 2,3 m over fortov/cykelsti', hedder det i dagsordenen.
Her kan man også læse, at formålet med kravene til afstand er trafiksikkerhedsmæssige hensyn, bl.a. at sikre rimelige oversigtsforhold, og at vejbestyrelsen i henhold til vejlovens par. 102 uden varsel kan fjerne valgplakater for ophængers regning, såfremt de er til ulempe for færdslen.
'Op til dette valg har der fra partierne været særlig stor fokus på, om reglerne er overholdt til punkt og prikke. Det har givet anledning til ekstra mange klager. Valgbestyrelsen har derfor den 23. oktober 2009 besluttet, at principperne for opsætning af valgplakater tages op forud for næste valg,' hedder det i dagsordenen.
Administrationen foreslår, at valgsekretariatet henstiller til, at partierne fokuserer på, om egne valgplakater er opsat i henhold til gældende regler.

Publiceret 30 October 2009 10:05