Slotsgartnerne gør klar til at fjerne bambuslabyrinten.

Slotsgartnerne gør klar til at fjerne bambuslabyrinten.

Farvel til slotshavens "legeplads"

Af
Tekst og foto: John Jessen Hansen

Bambuslabyrinten i Frederiksborg Slotshave ved Badstuedam er gået ud. Planterne har været i dårlig trivsel nogle år, og nu er labyrintens samlede udtryk så dårligt, at Slots- og Ejendomsstyrelsen må fjerne den.
Labyrinten har været et kuriosum der har haft en stor værdi som legeplads, men det er ikke et element der ”hører til” i en landskabelig have.
Ydermere har labyrintens placering gjort, at særlige attraktive kig fra den landskabelige have har været nedtonet. Bambuslabyrinten vil derfor ikke blive genplantet. Det er Slotshavens ønske at genetablere området, så det fremstår som en enhed med de øvrige omgivelser.

Først bliver grenene skåret af med en motorsav. Derefter får rødderne lov til at rådne. Til slut kommer der muld på stedet og så bliver der plantet græs.

Først bliver grenene skåret af med en motorsav. Derefter får rødderne lov til at rådne. Til slut kommer der muld på stedet og så bliver der plantet græs.

Publiceret 14 January 2010 07:00