Undervisningsministeriet afventer afgørelse i Thorstedlund-sag

Undervisningsministeriet har udskudt et besøg på Thorstedlund, indtil sagen om salget af Thorstedlund er afklaret. Kontorchef i ministeriet siger til lokalavisen, at hun aldrig har været ude for en lignende sag.

Af
Af Martine Bentsen Arkivfoto

Kunsthøjskolen Thorstedlund er nu lukket og slukket. Og her efter nytår skulle Undervisningsministeriet have været ude og bese bygningerne for at konstatere, om de var egnede til i fremtiden at huse den efterskole, som en forældregruppe, har indgivet en ansøgning om hos Undervisningsministeriet.
Men ministeriet har endnu ikke været i Græse Bakkeby og kommer det ifølge kontorchef Birgitte Ammitzbøll heller ikke foreløbig, så længe der er usikkerhed om efterskolens ret til bygningerne.
"Det ville være spild af tid, at vi kommer ud og beser bygningerne, så længe stævningen er tinglyst kan bygningerne ikke sælges, og dermed er sagen sat i bero," siger Birgitte Ammitzbøll og understreger, at man har ansøgningen fra efterskole-forældregruppen liggende.
Birgitte Ammitzbøll påpeger samtidig, at Undervisningsministeriet ikke har noget at skulle sige i sagen om konflikten på Thorstedlund.
"Højskoler og efterskoler er private institutioner og indbyrdes konflikter afgøres ved domstolene, og derfor skal den her sag afgøres i retten, og vi forholder os derfor heller ikke til salget eller til hvor meget de har solgt bygningerne for."
Men kontorchefen erkender, at hun aldrig har set en lignende sag.
"Jeg har aldrig været ude for en lignende sag, jeg erindrer ikke, at der på noget tidspunkt har været opstået en sag, som har måttet afgøres ved retten," siger hun.

null

Publiceret 14 January 2010 08:00