Regningerne er på vej til Peter Brixtofte.

Regningerne er på vej til Peter Brixtofte.

Brixtofte skal punge ud

Peter Brixtofte risikerer en række erstatningssager fra Furesø Kommune

Da Procesbevillingsnævnet afviste at lade Farums tidligere borgmester, Peter Brixtofte, få sin dom på to års ubetinget fængsel fra Østre Landsret prøvet for Højesteret, betød det samtidig, at Furesø Kommune gik i gang med at afdække grundlaget for en række erstatningssager mod Peter Brixtofte og hans tidligere ordførende direktør Leif Frimann. Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt, Furesø Kommune, oplyser overfor sn.dk, at der er to spor i denne sag.

Sager blev rejst

"I forbindelse med afslutningen med "Den uvildige undersøgelse" tilbage i 2003 besluttede Farum Byråd at rejse en række erstatningssager mod blandt andre Peter Brixtofte i anliggender, der ikke direkte var omfattet af straffesagerne. Der er udtaget stævning i disse sager, men sagerne er sat i bero, da de stævnede har anmodet retten om, at sagerne udsættes til straffesagerne er afgjort. Det har retten imødekommet", fortæller Vini Lindhardt. Hvilke sager, der fortsat bør forfølges, vurderes pt. af forvaltningen og kommunens advokat, og Vini Lindhardt forventer, at dette spørgsmål vil blive behandlet i Økonomiudvalget den 10. februar.

Publiceret 16 January 2010 03:00