Grafisk forslag til, hvordan Havets Hus om føje år kunne komme til at se ud.

Grafisk forslag til, hvordan Havets Hus om føje år kunne komme til at se ud.

10 millioner kroner til Havets Hus i Grenaa fra EU

Havets Hus modtager knap 10 mio. kr. fra EU's Regionalfond efter indstilling fra Vækstforum Midtjylland.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Med udsigten til knap 10 mio. kr. fra EU's Regionalfond efter indstilling fra Vækstforum Midtdjylland er Havets Hus kommet et skridt nærmere en kommende virkelighed, der lyder på udstillinger om havet, samarbejde mellem forskere og erhvervsliv om fremtidens energiteknologi og mere liv på Grenaa Havn.

Projektet gennemføres med henblik på at etablere en moderne forskerpark under navnet Havets Hus i Grenaa.

Et af formålene med Havets Hus er at bringe erhvervslivet – små nystartede virksomheder og etablerede virksomheder - sammen med videnmiljøer på universiteter og andre forskningsinstitutioner for at facilitere og styrke samarbejde og videndeling.

Lokal vækst

En anden forventet effekt af projektet er, at det vil generere lokal og regional vækst inden for erhverv, der er tilknyttet hav, klima og energiudvikling, og at det samtidig får en positiv effekt på antallet af turister og den regionale oplevelsesøkonomi som helhed.

"Vi ser frem til at kunne slå dørene op for Havets Hus og at kunne tilbyde et mødested, hvor idéer fra forskning og erhverv brydes, og hvor vi får mulighed for at dele ud af viden om havet, energiteknologi og vedvarende energi," siger projektchef Daniel Astola, Fonden Havets Hus.

Havets Hus bygger videre på formidlingstraditionerne i Kattegatcentret. I Havets Hus sættes formidlingen i centrum ved blandt andet interaktive scienceudstillinger og et spektakulært digitalt akvarium, der kan bruges til formidling af viden omkring havet og livet under havoverfladen.

EU's strukturfonde – regional- og socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden. Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi. I perioden 2007-13 er der under regionalfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. Det sker ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelse af ny teknologi.

Publiceret 29 January 2010 12:48