En havbrasen blev fundet død ved Højstrup Strand den 30. december. Foto: Marina Pagh

En havbrasen blev fundet død ved Højstrup Strand den 30. december. Foto: Marina Pagh

Sjældne fisk i fremgang i Øresund

Øresundsakvariet får flere og flere meldinger om sjældne fiskearter i Øresund

Af
Martin Warming

Martin Warming

Øresundsakvariet i Helsingør har den seneste tid fået mange flere meldinger end normalt om forskellige sjældne fisk, der enten er blevet fanget eller drevet døde i land.
Blandt de sjældne fisk, der altså ikke normalt opholder sig i de danske farvand, er blandt andre havbrasen Brama brama og klumpfisken Mola mola. Fænomenet er set før og er en naturlig følge af, at havtemperaturen, grundet den længevarende kulde, kommer ned under 6 grader. De sjældne fisk, som tit er meget varmeelskende, lider stille og roligt kuldedøden og driver altså døde i land.

"Fænomenet med de mange ilandrevne fisk er i sig selv interessant og genstand for meget undren, når folk finder disse tit mærkværdige og fremmedartede fisk i vandkanten, men mere interessant er det faktisk, at der er en tendens til, at der for hvert år bliver flere og flere indrapporteringer, som måske kunne tyde på, at arterne bliver mere almindelige forekommende i danske farvande - måske grundet den højere havtemperatur", fortæller Jens P. Jeppesen, der er marinbiolog og akvariechef på Øresundsakvariet.

Smager godt

At mange af de 'nye' fiskearter er ekstremt velsmagende er jo heller ikke en ulempe. Et eksempel på en af de velsmagende fisk er havbrasen, der er en virkelig delikatesse at få på bordet.

"Den kan godt virke en smule uhyggelig, når man ser den første gang, men tag ikke fejl, den er en rigtig lækker spise", siger Jens P. Jeppesen.

En død klumpfisk, der blev fundet på den svenske kyst. Foto: Björn Ågren

En død klumpfisk, der blev fundet på den svenske kyst. Foto: Björn Ågren

Publiceret 29 January 2010 11:22