I modsætning til på mange af Region Hovedstadens hospitaler er den økonomiske situation på Gentofte Hospital tålelig. Indtil videre bliver der 'kun' nedlagt 16 stillinger. Arkivfoto: Anne Schøning Christensen

I modsætning til på mange af Region Hovedstadens hospitaler er den økonomiske situation på Gentofte Hospital tålelig. Indtil videre bliver der 'kun' nedlagt 16 stillinger. Arkivfoto: Anne Schøning Christensen

Gentofte Hospital rammes også af fyringer

Mens hundredevis af medarbejdere bliver fyret på Region Hovedstadens hospitaler, så bliver der indtil videre 'kun' nedlagt 16 stillinger på Gentofte Hospital. Men det kommende år bliver en økonomisk udfordring for det lokale hospital

Af
Af Anne Schøning Christensen

16 fyringer lyder umiddelbart som meget, men set i forhold til, hvor hårdt sparekniven rammer på mange af Region Hovedstadens øvrige hospitaler, slipper Gentofte Hospital indtil videre nådigt. "Den økonomiske situation på Gentofte Hospital er okay, men ikke fremragende. Vi står ikke over for massefyringer, men der vil være behov for en endnu højere aktivitet, og at vi fører en stram økonomi", siger hospitalsdirektør Eva Zeuthen Bentsen. De 16 fyringer har ramt en af hospitalets store medicinske afdelinger. "Det er selvfølgelig altid trist at skulle afskedige medarbejdere. Men på den medicinske afdeling har patientgrundlaget ikke været stort nok til antallet af medarbejdere. Derfor vil afskedigelserne ikke gå udover patienterne eller de medarbejdere, som bliver tilbage", siger hospitalsdirektøren.

Et lille underskud

Mens ni hospitaler i Region Hovedstaden i 2009 sammenlagt brugte 291 millioner kr. for meget i forhold til budgettet, så regner Gentoftes hospitalsdirektør med, at det lokale hospital kommer ud af 2009 uden et større underskud. Det mener hun blandt andet skyldes den høje aktivitet på hospitalet og en stram økonomistyring. "Der er et meget tæt samarbejde mellem direktionen og de enkelte afdelinger. Afdelingerne har et stort ansvar for, at udgifterne ikke vokser, og vi prioriterer at holde hyppige møder og lave tætte undersøgelser af forbruget", siger Eva Zeuthen Bentsen. Derfor håber hun, at Gentofte Hospital kan holde fyringerne nede på de 16. "Det kan lade sig gøre, som tallene ser ud nu. Men 2010 bliver et udfordrende år med stort pres på økonomien". I hele Region Hovedstaden er det samlede antal afskedigelser ved at nå op på flere hundrede. På Hvidovre Hospital nedlægges der eksempelvis 225 stillinger, på Rigshospitalet 189, mens der på Herlev Hospital bliver nedlagt 136 stillinger.

Publiceret 11 February 2010 07:00