FOA dømt:

Snød ansat for 85.000

Fagforbundet FOA"s lokalafdeling i Frederikssund er blevet dømt til at betale tidligere ansat over 100.000 kr.

Af
Af David Foli og Mette B. Sørensen

Normalt plejer de at stå last og brast på medlemmernes side. Men for den lokale afdeling af fagforeningen FOA, er tingene vendt på hovedet.
Denne gang er fagforbundet således blevet trukket i retten af en tidligere medarbejder, der følte sig snydt for feriepenge.
Medarbejderen har i en årrække været tilknyttet FOA-Fag og Arbejde i Frederikssund, hvor han bestred flere tillidsposter. Det nu pensionerede medlem var aldrig ansat hos forbundet på en egentlig ansættelseskontrakt, men tilknyttet på anden vis. Da medlemmet efter alvorlig sygdom valgte at trække sig tilbage, blev der indgået en skriftlig aftale om blandt andet tilbagebetaling af resterende ferie.
Det er denne aftale, som FOA efterfølgende ikke mente var gældende, og som dermed endte i retten. Her faldt sagen dog ud til det tidligere medlems fordel, og FOA blev dømt til at skulle betale både feriegodtgørelsen på 84.073,37 kr. samt yderligere 22.500 kr. i sagsomkostninger.
FOA ankede sagen til landsretten som ifølge Lokalavisen Frederikssunds oplysninger netop har stadfæstet byrettens dom.
Lokalavisen Frederikssund har været i kontakt med det tidligere medlem af FOA, som dog ikke ønsker at udtale sig om sagen.
Det har ikke været muligt at træffe FOA"s afdelingsformand i Frederikssund, Charlotte Jacobsen, for en kommentar til dommen.

Publiceret 11 February 2010 03:00