Dyrehegnet ud mod Rungstedvej. I baggrunden skimtes Pennehave. Foto: Carsten Legaard

Dyrehegnet ud mod Rungstedvej. I baggrunden skimtes Pennehave. Foto: Carsten Legaard

Vildsvin bliver ny attraktion i Rungsted Hegn

Området bag de nye løbestier indhegnes som led i et storstilet naturplejeprojekt med udsættelse af vildsvin

Af
Carsten Legaard

På torsdag slippes den første vildsvineflok i nyere historie ud i et stykke dansk natur. Det sker kl. 12, når Skov og Naturstyrelsen i Rungsted Hegn indvier den første kombinerede besøgs- og græsningsskov herhjemme.

I en pressemeddelelse gør styrelsen opmærksom på, at der foreløbig er tale om et forsøg, som løber i to år og efter udløbet skal evalueres i samarbejde med Hørsholm Kommune, Friluftsrådet og lokale motionsklubber.

"Forsøget med at udsætte vildsvin får ingen betydning for afbenyttelsen af de tre løberuter, som blev indviet sidste sommer i Rungsted Hegn. Løberne skal blot holde sig til de afmærkede stier, hvilket i øvrigt giver sig selv, når vildsvinedriften er indhegnet," hedder det i pressemeddelelsen.

Af meddelelsen fremgår det videre, at der ikke er set vildsvin på dansk jord siden 1801. Arten har hidtil ikke været ønsket, og af vildtloven fremgår det udtrykkelig, at jægere har pligt til, såfremt de støder på et vildsvin, straks at skyde svinet. Danmarks Naturfredningsforening har imidlertid igennem de sidste to årtier presset på for at få den oprindelige art genindført i dansk natur. Forsøgene er hidtil strandet på, at de udpegede skovstrækninger lå for tæt på landbrugsjord. Det er ikke tilfældet i Rungsted Hegn, og derfor har skov- og naturstyrelsen fået dispensation til det opsigtsvækkende forsøg.


Skal formere sig

Der udsættes i første omgang en flok på tolv individer. En normal flokstørrelse er tyve, men flokken skal have lov til at nå sin denne størrelse ved naturlig formering.

"Vildsvinet er grundlæggende et fredeligt dyr, som kun går til angreb, når det føler sig truet. De fredelige træk er især fremherskende hos den europæiske art, som vi sætter ud i Rungsted, Sus scrofa lirpa," udtaler naturvejleder Anne Johannisson.

Naturvejlederen opfordrer alle naturinteresserede til at komme og deltage, når de første vildsvin slippes løs i Rungsted Hegn torsdag den 1. april klokken 12.
"Vi har etableret en låge i indhegningen ved P-pladsen overfor Pennehave, og i dagens anledning vil lågen være åben," fortæller naturvejlederen.

Få meter inde bag løbestien udgør et dyrehegn af ståltråd grænsen mellem løbeland og vildsvineland. Foto: Carsten Legaard

Få meter inde bag løbestien udgør et dyrehegn af ståltråd grænsen mellem løbeland og vildsvineland. Foto: Carsten Legaard

Skov og Naturstyrelsen understreger, at de udsatte svin tilhører en grundlæggende fredelig art, Sus scrofa lirpa

Skov og Naturstyrelsen understreger, at de udsatte svin tilhører en grundlæggende fredelig art, Sus scrofa lirpa

Publiceret 29 March 2010 11:00