Formand for Dansk Blinde Samfund i Nordsjælland, Lene Fritzbøger Andersen, finder det krænkende at Fredensborg Kommune udtaler, at brugerne af lydavisen kan få venner, familie eller besøgsvenner til at læse de lokale nyheder højt for sig. Foto: Claus Beyer

Formand for Dansk Blinde Samfund i Nordsjælland, Lene Fritzbøger Andersen, finder det krænkende at Fredensborg Kommune udtaler, at brugerne af lydavisen kan få venner, familie eller besøgsvenner til at læse de lokale nyheder højt for sig. Foto: Claus Beyer

Blindesamfund:

Kommunen krænker de synshandicappede

Ved at spare lydavisen væk fjerner Fredensborg kommune de blinde og svagsynedes mulighed for at indhente information om lokalsamfundet, siger Dansk Blindesamfund i Nordsjælland

Af
Af Claus Beyer

Dansk Blindesamfund Nordsjælland tager kraftig afstand fra en nedlæggelse af lydavisen i Fredensborg Kommune, da denne ugentlige CD er den eneste måde, målgruppen af blinde og svagsynede kan holde sig ajour med, hvad der sker i kommunen.

Hvis man nedlægger lydavisen, afskæres en gruppe borgere fra information fra kommunen, som kommunen jo så vil være forpligtet til at give dem på anden vis, men også fra informationer om, hvad der foregår politisk og kulturelt i lokalsamfundet samt informationer om fritidstilbud og f.eks. petitstof som nyåbnede eller lukkede forretninger og lignende. Det mener lokalforeningen af Dansk Blindesamfund.

Brug af internettet

"I forslaget anføres det, at lydavisens læsere ligeså godt kan læse nyhederne på internettet, hvilket vi fuldstændigt kan afvise. Det at bruge internettet som synshandicappet, kræver for det første bevilling af enten et skærmlæseprogram eller et forstørrelsesprogram til computeren samt meget omfattende oplæring og træning i at benytte disse programmer. Især internettet er, på trods af delvis handicaptilgængelighed, meget vanskeligt for synshandicappede, da man ud over de almindelige kommandoer til computeren skal kunne mestre mange kommandoer til styring af de synskompenserende programmer for at kunne finde og læse informationer på hjemmesider. Det vil ikke være realistisk for en meget stor del af denne målgruppe, som består af ældre eller nyligt blevne synshandicappede eller synshandicappede, som aldrig nogen sinde har rørt en computer," siger formand Lene Fritzbøger Andersen.

Respekt og værdighed

Og Lene Fritzbøger Andersen fra Dansk Blondesamfund i Nordsjælland fortsætter:

"Vi finder desuden bemærkningerne i forslaget om, at brugerne kan få oplæst det nuværende indhold af lydavisen af 'venner, familie eller besøgsvenner' krænkende og i direkte modstrid med både Fredensborg Kommunes egen handicappolitik og FN's handicapkonvention. I handicappolitiken skriver kommunen i indledningen, at 'borgere med handicap skal mødes med accept, respekt og værdighed.' Er det respekt og værdighed, at man ikke længere selv kan holde sig orienteret om, hvad der foregår i det omgivende samfund?," spørger hun.

null

Publiceret 01 April 2010 07:00