Arkivfoto

Arkivfoto

Patienterne skal være mere sikre på hospitalet

Hillerød Hospital er flagskib i ny kampagne, der på sigt skal nedbringe antallet af dødsfald og utilsigtede skader på sygehusene

Af
Af Claus Kjærsgaard

Hvert år bliver cirka 100.000 danske patienter udsat for en sygehusinfektion, forkert medicin, tryksår eller andre fejl og skader når de skal behandles for deres sygdomme. Det medfører også flere tusinde unødige dødsfald.
Den situation forsøger en ny kampagne nu at rette op på. Hillerød Hospital er udvalgt som et af fem sygehuse, hvor man de næste år vil arbejde med projektet Patientsikkert Sygehus.
Man kan ikke helt undgå at patienter risikerer at pådrage sig nye sygdomme når de indlægges. Erfaringerne fra udlandet viser dog, at mange af skaderne kan forebygges, når patientsikkerheden styrkes.
“Hillerød Hospital vil være med til at demonstrere, at det samme kan ske i Danmark, siger vicedirektør Bente Ourø Rørth. Og derefter er det naturligvis meningen, at de gode resultater skal spredes til resten af landets hospitaler.
Patientsikkert Sygehus sætter ekstra fokus på at optimere arbejdsgangene, så sikkerheden optimeres for patienter under indlæggelsen.
Målet er, at der i 2012 skal være 15 procent færre, der dør på sygehuset, samt 30 procent færre utilsigtede skader.
Forbedringerne skal blandt andet opnås ved at forebygge hjertestop på sygehuset, ved at eliminere en række sygehusinfektioner, halvere forekomsten af tryksår og forebygge medicinfejl.
Patientsikkert Sygehus er et samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed og udføres med ekspertbistand fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement.
“Når Hillerød Hospital deltager i Patientsikkert Sygehus, er det fordi vi gennem længere tid har arbejdet målrettet med visionen om, at patienternes behov og sikkerhed skal være styrende i alt, hvad vi foretager os, siger vicedirektør Bente Ourø Rørth. “

Publiceret 29 April 2010 03:00