Billeder som disse, her fra Farum Midtpunkt, vil man kunne se meget hyppigere i fremtiden, hvis ikke der gøres noget.

Billeder som disse, her fra Farum Midtpunkt, vil man kunne se meget hyppigere i fremtiden, hvis ikke der gøres noget.

Regnvandet skal håndteres bedre i Furesø

Nu er en ny, kommunal strategi mod oversvømmelser på vej. Hvad det vil koste på lang sigt, tør ingen endnu gætte på

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Når skybruddet sætter ind, som det er sket i den seneste tid, skal Furesø Kommune være bedre rustet mod oversvømmelser. Kloaksystemet er ganske enkelt ikke designet til de ekstreme vejrsituationer, vi formentlig kan vente os mere af i fremtiden, og det skal der gøres noget ved.
Det var der enighed om, da miljø-, teknik- og erhvervsudvalget holdt møde tirsdag eftermiddag. Her besluttede et enigt udvalg at vedtage en ny strategi for håndtering af regnvand.
Skæbnens ironi ville, at mødet blev holdt midt i en tid med voldsomme regnskyl, men politikerne bedyrer, at det ikke var foranlediget af den aktuelle vejr-situation.
"Det er en sag, som vi tog op helt tilbage i 2007, da Greve blev ramt af voldsomme oversvømmelser. Det glæder mig, og jeg tror det vil glæde borgerne, at vi nu har fået taget hul på problematikken," siger John Ingemann Allentoft (K), medlem af miljø-, teknik- og erhvervsudvalget, et udvalg, som han i sidste byrådsperiode var formand for.

Hvor meget?

I første omgang er det dog "kun" en strategi, der er sat i værk. Der er afsat 200.000 kroner til det, der kaldes planlægningsfasen. Beløbet kan meget vel vise sig at blive meget større.
Hvor meget det kan komme til at koste på lang sigt at få ordentligt styr på problematikken med kloakker, der svømmer over af regnvand, er politikerne tilbageholdende med at give et bud på:
"Vi kender jo ikke det konkrete behov endnu, så det er alt for tidligt at sige noget om," siger Preben S. Pettersson (S), formand for miljø-, teknik- og erhvervsudvalget.

Områder udpeges

Den plan, der nu sættes i værk, skal blandt andet undersøge nærmere, hvordan regnvand kan udnyttes positivt, og hvordan vandet kan anvendes eller afledes udenom kloaksystemet.
I første omgang vil kommunen, i samarbejde med Furesø Spildevand A/S, udpege og kortlægge områder med størst risiko for oversvømmelser, dvs. bygninger, veje og grønne arealer. Ud fra en opstillet model prioriteres indsatserne så herefter.
Arbejdet vurderes at koste 400.000 kroner, hvor af Furesø Spildevand A/S bekoster halvdelen. De resterende 200.000 henter kommunen fra en pulje med klimamidler, som er afsat i forbindelse med Furesø Kommunes klimaplan.

Publiceret 19 August 2010 10:37