Stig Langvad blev selv handicappet efter en trafikulykke. Nu skal han arbejde for handicappedes vilkår i hele verden. Foto: Henrik Frydkjær

Stig Langvad blev selv handicappet efter en trafikulykke. Nu skal han arbejde for handicappedes vilkår i hele verden. Foto: Henrik Frydkjær

Stig Langvad skal repræsentere Danmark i FN

Handicapformand fra Kokkedal valgt til hverv i komité, der skal sikre handicappedes forhold i hele verden

Af
Pernille Kristensen

"Min fritid er i Kokkedal, mit arbejde er i Hvidovre, og derudover befinder jeg mig i en flyver et sted ude i verden."
Sådan siger Stig Langvad om sin nye tilværelse, efter han 1. september blev valgt som Danmarks repræsentant i FN's handicapkomité. Dermed kommer formanden for Danske Handicaporganisationer de næste fire år til ikke kun at beskæftige sig med hjemlige forhold for handicappede, men behandle problemstillinger fra hele verden.

Demokrati og rettigheder kan blive ekstra udfordrede, når det omhandler handicappede. Derfor fik handicapområdet i 2006 sin egen konvention, hvor en komité behandler de problemstillinger, der opstår i og på tværs af landene. Danmark tiltrådte først konventionen for et år siden, og en af Stig Langvads arbejdsopgaver bliver derfor at sørge for, at Danmark afleverer en rapport til FN i august 2011 om udvalgte problemstillinger for danske handicappede. Han skal dog ikke selv behandle den - det skal en eller flere af de øvrige 18 medlemmer af komitéens medlemmer med forskellig national og handicapmæssig baggrund..

"Danmarks afleverer rapporten, og så kommenterer en eller flere på indholdet. Det kan for eksempel være, at de demokratiske partier skal lave materialet mere inkluderende, for det er svært for udviklingshæmmede at forstå, hvad der står, eller hvad Helle Thorning eller Lars Løkke Rasmussen siger. Det kan også være at se på, at når byrådet i Fredensborg Kommune holder møde, skal det ske i et lokale, hvor handicappede har let adgang," forklarer han.

Sætte en dagsorden

"Jeg kommer i mit hverv til at sætte fokus på de rapporter, der kommer fra andre lande. Der er ikke et eneste land i hele verden, der lever helt op til konventionen, men der er lande, der lever mere op end andre," siger 53-årige Stig Langvad.

Bopælen i Kokkedal bliver dermed ikke skiftet permanent ud med udlandet, men der bliver alligevel en del rejseaktivitet.
"Komitéen tager nogle emner op, som jeg skal være med til at belyse. Jeg har lige været i USA til et temamøde, hvor vi satte fokus på handicap i nødsituationer som i Pakistan, der lige nu er ramt af oversvømmelser. Tidligere har det været handicappede børns forhold i skolesystemet. Og så skal vi bruge det, vi lærer, til at sætte en dagsorden," siger Stig Langvad om sit nye hverv.

"Jeg får mere luft under vingerne og får inspiration udefra. Det er til gavn også for mit arbejde herhjemme, for med pladsen i FN kan vi fra Danmark bidrage mere kvalificeret til debatten. Så jeg gør det både for at ændre på verden og på forholdene herhjemme."

Publiceret 12 September 2010 10:30