Endnu en kilde bekræfter nu, at der er gamle tyske våben gemt på flyvestations-området.

Endnu en kilde bekræfter nu, at der er gamle tyske våben gemt på flyvestations-området.

"Det var for farligt at rydde Bringemosen"

Tidligere ansat på flyvestationen fortæller, at der blev udstedt befaling om, at ingen måtte nærme sig området med tyske krigs-rester. Han advarer kraftigt mod at åbne området for offentligheden

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Historien om, at der under jorden ved Bringemosen på Flyvestation Værløse, som Furesø Avis og lokalavisen.dk tidligere har skrevet, ligger gamle tyske krigs-rester, har fået en tidligere ansat på flyvestationen til at reagere. Historien vækker genkendelse, fortæller han:
"Vi fandt både tyskerhjelme og geværer, og man forsøgte også at få en propel op med en helikopter. Men det mislykkedes," fortæller den tidligere ansatte, der ønsker at være anonym.
Han husker, at der i årene 1975-76 blev gjort forsøg på at få ryddet området.
"Centraliseret Ammunitionstjeneste var derude og kigge, men de ville slet ikke røre ved det. De mente det var for farligt at hive det op."
Senere blev der udstedet en flyvestations-befaling om, at ingen måtte opholde sig i området.

Stadig farligt

Et våben som det, Anders Evald Olsen viste frem i Furesø Avis i tirsdags, kan den tidligere ansatte sagens genkende:
"Vi fandt rigtigt meget af den type ammunition, og altsammen med tysk påskrift."
Med sin viden om området advarer han kraftigt mod bare at åbne området for offentligheden, når og hvis og såfremt Furesø Kommune overtager området:
"Det ville jeg ikke gøre i det område. Ikke med den måde vi blev advaret på. I de forkerte hænder er det stadig farligt."

null

Publiceret 12 October 2010 14:03