"Det er helt klart, med sådan et område, at hvis det ikke kan ryddes op med det samme, så må det hegnes af med sikkerheds-afstande," siger John I. Allentoft (K), her fra en tidligere lejlighed på flyvestationen.

K:

Totalt uansvarligt at forsvaret ikke har ryddet op

"Det er ubehageligt at se en myndighed, der forsøger at undslippe sig," siger planudvalgsformand om de gamle våben i Bringemosen

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Forsvaret har værsgo' bare at rydde op efter sig!
Meldingen er klar fra John I. Allentoft (K), formand for planudvalget i Furesø Kommune. Han ryster på hovedet over, at det, som omtalt i Furesø Avis og på lokalavisen.dk, viser sig, at et område på Flyvestation Værløse fyldt med 65 år gamle, og måske farlige og miljøskadelige, våben aldrig er blevet ryddet op.
"Det er totalt uansvarligt, at forsvaret ikke har sørget for at rydde op," siger John I. Allentoft.
"Det er ubehageligt at se en myndighed, der forsøger at undslippe sig. Vi har den gode holdning, at forureneren rydder op."

Ryddes eller hegnes ind

Allentoft vælger i den forbindelse at glæde sig over, at staten endnu ikke har forladt området. Der foregår som bekendt stadig forhandlinger mellem Furesø Kommune og Forsvarsministeriet, og her lader han forstå, at avisens oplysninger vil indgå i sagen.
"Vi har haft mistanker i den retning, men er glade for at få supplerende oplysninger."
Han er ikke i tvivl om, hvad der nu skal gøres i forhold til det nævnte område ved Bringemosen:
"Det er helt klart, med sådan et område, at hvis det ikke kan ryddes op med det samme, så må det hegnes af med sikkerheds-afstande."
Men også miljøspørgsmålet er påtrængende, mener John Allentoft. Han er enig med Anna Bodil Hald i, at det skal klarlægges, hvor meget forurening der er i området.

Publiceret 12 October 2010 14:00