Forsvaret:

Farligt at grave efter krigs-rester

Allerede i 1997 fastslog Forsvarets Bygningstjeneste, at "krigsdeponiet" ved Bringe Mose kunne udgøre en risiko

Forsvaret har i flere år vidst, at der, som omtalt i Furesø Avis og på lokalavisen.dk, lå tyske krigs-rester gravet ned i et område på flyvestationen. Samt at det kunne udgøre en sikkerhedsrisiko at grave dem op.
Det fremgår af papirer, som avisen er kommet i besiddelse af. Her fremgår det, at Forsvarets Bygningstjeneste i 1997 foretog en miljøundersøgelse af resterne. Undersøgelsen konkluderede, at deponiet ikke blev vurderet til at udgøre en risiko ved almindelig færdsel i området, da resterne ligger i et svært tilgængeligt område. Men, blev det tilføjet, "ved grave-aktiviteter inden for deponiet kan der være en risiko".

Miljøet?

Hvad angår miljøsikkerheden, vurderede Forsvarets Bygningstjeneste ikke at deponiet kunne påvirke grundvandet. Det blev kun delvist bekræftet af Københavns Amt, der i 2006 kortlagde forureningen ved Bringe Mose.
Deponiet blev her vurderet til ikke at udgøre en risiko med "det nuværende formål", men derimod hvis anvendelsen af området blev ændret til mere civile formål, som boliger og lignende, samt "hvis der graves i den forurenede jord".
.

null

Publiceret 13 October 2010 15:01