Ministeriet:

Intet skrevet om krigsdeponi

Gennem 23 år har Forsvarsministeriet ikke haft nogen korrespondance om krigsdeponiet ved Bringe Mose

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

OPDATERET Fra 1987 og frem til i dag har der ikke været nogen korrespondance i Forsvarsministeriet om krigsdeponiet ved Bringe Mose på Flyvestation Værløse.
Det skriver ministeriet i et svar til Furesø Avis, der for en uge siden bad om aktindsigt i al korrespondance der måttet have været om de gamle flyrester, der ligger gravet ned ved Bringe Mose.
"Forsvarsministeriet har søgt på "krigs-efterladenskaber, "Bringemosen" og "38 tyske fly i 1945" i ministeriets journalsystem, der dækker perioden fra 1987 til 2010 og kan på den baggrund oplyse, at ministeriet ikke er i besiddelse af de dokumenter, du efterspørger," skriver Peter Pilgaard fra Forsvarsministeriet.

Rigsarkivet

Herefter henviser ministeriet til, at det i Rigsarkivet vil være muligt at få oplysninger om eventuel korrespondance fra før 1987.
Vi har bedt Forsvarsministeriet uddybe svaret. For vi undrede os, da vi, som tidligere omtalt, gennem Furesø Kommune har fået udleveret en miljøundersøgelse fra 1997 og Københavns Amts undersøgelse af området fra 2006 - og begge dokumenter har været inde over Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE).

Videre til FBE

Men vi har nu fra Forsvarsministeriet fået oplyst, at det skyldes, at de to nævnte dokumenter er en del af korrespondancen i FBE, og altså ikke i selve ministeriet.
Da avisen bad om aktindsigt, var det i Forsvarsministeriet. Vi er derfor nu blevet henvist til at tage kontakt til FBE og andre relevante myndigheder, herunder Rigsarkivet.
Det vil vi så arbejde videre på, mens vi venter vi på ministeriets svar på en række spørgsmål om miljø- og sikkerhedsrisikoen ved krigsdeponiet i Bringe Mose. Det er vi blevet lovet vil komme "snarest muligt".

Publiceret 15 October 2010 11:30