Forsvaret åbner for en ny undersøgelse

De to militærområder på Amager og i Værløse kan ikke sammenlignes, siger Forsvarets Bygningstjeneste, der måske alligevel ikke vil hegne område med flyrester inde

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

INTERVIEW Hvorfor kan forsvaret godt rydde et 2.000 hektarer stort område på Amager, mens man helst vil lade militæriske efterladenskaber blive i jorden i et område på kun 1 hektar på flyvestation Værløse, og hegne det ind?
Det spørgsmål rejste flere naturvenner i Furesø Avis Weekend, og Jan Boll Jespersen, chef for Forvaltningsdivisionen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), kan godt forstå, at det er noget der kan undre:
"Men det er to forskellige områder. Vestamager er et gammelt skydeterræn, der er fyldt med skarp ammunition. Det udgjorde en klar risiko for sikkerheden, og det er ikke helt det samme på flyvestationen, hvor vi mest taler om noget gammelt jern," siger han.

Snak med Furesø

"Men det kan jo heller ikke udelukkes, at der ligger farlig ammunition i jorden på flyvestationen? I en undersøgelse fra 1997 blev det påpeget, at det kunne udgøre en risiko at grave i området, hvor resterne ligger, da der kan være ammunition fra de tyske maskinkanoner på flyene?"
"Mig bekendt ligger der ikke farlig ammunition, men hvis der er mistanke om det, skal det da undersøges nærmere."
"Så er der jo også hele miljøspørgsmålet. Skal I ærligt talt ikke som forurener rydde op efter jer?"
"Jo, det kan du sige. Det vil vi også meget gerne snakke med Furesø Kommune om, hellere end at det foregår gennem pressen."

Ny undersøgelse

"Så det jeg hører dig sige, er, at I vil måske alligevel ikke kun hegne området ved Bringe Mose inde?"
"Vi er åbne overfor en ny undersøgelse, hvis det er det der skal til. Så kan vi få klarlagt én gang for alle, hvad der kan blive i jorden, og hvad der skal graves op."
Jan Boll Jespersen tilføjer, at oplysningerne om gamle krigsrester er nye for ham, efter avisen har afdækket sagen:
"Vi har mest af alt betragtet det som noget gammelt jern, der lå i jorden. Og det er heller ikke en sag, der har været rejst af Furesø Kommune. Men vi er som sagt åbne overfor en ny undersøgelse af området."

Publiceret 21 October 2010 03:00