Baunebjergskolen lægges sammen med Humlebæk Skole. Luftfoto: Peter Dahlerup

Baunebjergskolen lægges sammen med Humlebæk Skole. Luftfoto: Peter Dahlerup

Skolereform sat på skinner i Fredensborg Kommune

Mandag aften blev fremtidens skolevæsen i området endelig vedtaget

Af
Pernille Kristensen

Ganske som ventet blev det ved byrådsmødet mandag aften vedtaget at ændre skolestrukturen i Fredensborg Kommune.
Ændringen har været undervejs i halvandet år, men selvom der således er skrevet og sagt meget om den måde, folkeskolerne fremover skal fungere i kommunen, blev der ikke sparet på krudtet blandt politikerne op til afstemningen.

Ord som "demokratiske spilleregler", "øget faglighed", "uens resursefordeling", "pjat", "lokale smørhuller" og citater fra Storm P. føg gennem luften under debatten, der optog tre fjerdedele af byrådsmødet. Uenigheden kom også til udtryk ved, at flere byrådsmedlemmer stemte imod, da planen for de enkelte bysamfund et efter et var til afstemning. Men det kunne ikke forhindre den samlede plan i at blive vedtaget, idet kun Christian de Jonquieres (C), Thomas von Jessen (C), Hossein Armandi (løsgænger) og Thomas Elgaard (V) stemte imod skolestrukturen som helhed.

Det betyder reformen

Den nye skolestruktur betyder, at der sker følgende ændringer i de enkelte bysamfund:
I Kokkedal bliver Holmegårdsskolen og Egedalsskolen til Kokkedal Skole på de eksisterende matrikler. Der skal desuden udarbejdes en udviklingsplan for Kokkedal Skole, der fremmer lokalområdets valg af den lokale folkeskole. Kokkedal får også et bibliotekstilbud i lokalområdet samt en ungdomsklub, ligesom der er et multifunktionelt aktivitetsområde nær Egedalshallen på tegnebrættet.

I Nivå bliver Nivå Centralskole, Niverødgårdsskolen og Karlebo Skole til Nivå Skole. Karlebo Skole fortsætter organisatorisk som filial til skolen, så der fortsat er et undervisningstilbud for indskoling og mellemtrin i Karlebo.

I Humlebæk bliver Baunebjergskolen og Humlebæk Skole til den ny Humlebæk Skole. Langebjergskolen fortsætter som tosporet skole, og distriktet justeres, så skolen fortsat har et distrikt, der svarer til to fulde spor.

I Fredensborg by bliver Fredensborg Skole og Asminderød Skole til den ny Fredensborg Skole. Endrupskolen fortsætter som tosporet skole med en justering af distriktet, så skolen fortsat har et distrikt, der svarer til to fulde spor.

Fem mål skal opfyldes

Strukturen er baseret på kommunens målsætning på skoleområdet, der dels skal lokke flere til folkeskolen og skal sikre, at flere også fortsætter på en ungdomsuddannelse. Målsætningen spreder sig over fem punkter:

- Skoleområdet i Fredensborg Kommune skal op på Undervisningsministeriets vejledende timetal for alle klassetrin senest i 2013.
- Over 90 procent af normalundervisningstimerne skal fra 2013 undervises af linjefagslærere eller lærere med tilsvarende kvalifikationer.
- Mindst 50 procent af alle vikartimer skal læses af uddannede folkeskolelærere eller lærere med tilsvarende kvalifikationer fra 2013.
- 95 procent af en ungdomsårgang i Fredensborg Kommune skal have gennemført en ungdomsuddannelse.
- Folkeskolerne skal have en kvalitet, så flere elever vælger Fredensborg Kommunes folkeskoler.

Mens den overordnede struktur med de fire nye skoler er en realitet fra 1. august 2011, kommer detaljerne i skolereformen til at falde på plads løbende i den kommende tid. Den ny skole på Vilhelmsro forventes færdig i august 2012.

Publiceret 02 November 2010 11:33