Esrum Sø undersøges for arsengifte

Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen er ved at analysere, om gifte fra Collstrup-grunden er endt i søen

Af
Pernille Kristensen

Der er tilsyneladende ikke sivet gifte fra den tidligere Collstrup-grund med vandløbene ud i Esrum Sø.
Det viser de foreløbige undersøgelser, som de seneste år er foretaget af giftgrunden, der ligger på kanten mellem Hillerød og Fredensborg Kommune. For at være sikker har Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden netop iværksat endnu en storstilet analyse bestående af en lang række boringer og målinger i skovområdet, hvor træimpregneringsfabrikken lå fra 1936 til 1976 og udledte arsen og andre tungmetaller.

Indtil videre har undersøgelser i området peget på, at forureningen på nuværende tidspunkt stadig er begrænset til det område, der i forvejen er lukket af for offentligheden og ikke har spredt sig til hverken den nærliggende naturlegeplads Eghjorten eller er løbet med åløbene ud i Esrum Sø.
"Vi følger sagen og ser frem til at modtage resultatet af den nye grundvandsundersøgelse," siger Lars Gaardhøj, formand for Region Hovedstaden Miljø- og Klimaudvalg.

Han noterer sig, at alle hidtidige resultater indikerer, at forureningen er begrænset til grøfterne i umiddelbar nærhed af grunden.
"Tidligere undersøgelser foretaget i Frederiksborg Amts tid har også vist, at grundvandsmagasinet under Collstrup-grunden kun var svagt forurenet i et lille område. Det er derfor regionens vurdering, at der næppe sker en transport af arsen med grundvandet til Esrum Sø," mener Lars Gaardhøj.

Den nye analyse forventes at være afsluttet ved årsskiftet.

Publiceret 04 November 2010 13:00