Fredensborg frikendt af Konkurrencestyrelsen

Kontrakt var ikke så stor, at den kom over EU's udbudsgrænse med tilhørende regler

Af
Pernille Kristensen

Der blev ikke gjort noget galt, da Fredensborg Kommune i 2007 indgik kontrakt med KMD om lønsystemet Opus. Det har Konkurrencestyrelsen nu afgjort på baggrund af en vurdering af kontrakten.

I juni var Styrelsen ellers kommet frem til, at kommunen havde overtrådt proceduren omkring EU's udbudsdirektiv, men en nærmere undersøgelse har altså ændret synet på sagen. Det springende punkt var, at de oprindelige kontrakter i det tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune og Karlebo Kommune ikke var over tærskelværdierne for EU-udbud.

"Det ligger naturligvis kommunen meget på sinde at overholde gældende lovgivning, også når det gælder udbudsreglerne, og vi var uenige med Konkurrencestyrelsen i den konklusion, de nåede frem til i juni måned. Nu har styrelsen set nærmere på sagen og frikendt Fredensborg Kommune. Ingen udbudsregler er overtrådt, og det er jeg naturligvis tilfreds med," lyder det fra Kim Herlev Jørgensen, kommunaldirektør i Fredensborg Kommune.

null

Publiceret 04 November 2010 09:30