Krematoriet på Lyngby Park lukker 1. januar. Men ifølge driftsafdelingen på kirkegården kan der måske være en ide i at fortsætte kremeringen i Lyngby.

Krematoriet på Lyngby Park lukker 1. januar. Men ifølge driftsafdelingen på kirkegården kan der måske være en ide i at fortsætte kremeringen i Lyngby.

Krematorium kæmper videre for overlevelse

Krematoriet på Lyngby Park forsøger nu at råbe politikerne op igen. Det lukningstruede krematorium mener nemlig, at det efter nytår kan blive en god forretning, hvis Lyngby-Taarbæk bevarer sit krematorium. Udvalgsformanden er dog skeptisk ved idéen

Af
Af Theis Otzen

Krematoriet i Lyngby slukker for ovnen ved årsskiftet. Øgede miljøkrav fra Folketinget kræver nemlig en millioninvestering fra Lyngby-Taarbæk Kommunes side, og det har politikerne på Lyngby Rådhus afvist. Men det sidste ord er ikke sagt i den sag.
For krematoriet kæmper for overlevelse, og driftsafdelingen på Lyngby Park gør nu kommunen opmærksom på, at det måske alligevel kan være en god forretning at bevare krematoriet. Nabokommunerne har nemlig også valgt at lukke for deres krematorier, og det kan give nye indtjeningsmuligheder for Lyngby Park, lyder vurderingen.
"Jeg kan oplyse, at der nu er taget endelig beslutning om, at både Gladsaxe og Mariebjerg Krematorier lukker, og det vil sige, at der nu er potentiale til at drive et meget rentabelt krematorium i Lyngby-Taarbæk Kommune," skriver kirkegårdsassistent Eva Graversen i et notat til Teknisk Forvaltning.
Ifølge hende så er der de seneste tre år blevet kremeret 2804 kister pr år på de tre kommuners krematorier, og hvis halvdelen i fremtiden kunne kremeres i Lyngby, så vil det give mellem tre og seks millioner i kommunekasssen. Dog skal kommunen samtidig investere op imod fem millioner kroner i et miljøfilter. Men den investering vil ifølge Eva Graversen i løbet af få år være tjent hjem.
"Jeg vil gerne opfordre til at gå i modsat retning end det der i øjeblikket er kutyme her i kommunen; fokuser på indtægten. Der ligger ti millioner kroner og venter på at blive tjent, og jeg vil gerne, at krematoriet tager del i denne fest," skriver kirkegårdsassistenten.

Formand: Ikke rentabelt

De nye oplysninger fra det lukningstruede krematorium betyder, at forvaltningen på det næste møde i Teknik- og Miljøudvalget vil give politikerne en orientering om sagen.
Men ifølge udvalgsformanden er det yderst tvivlsomt, om der bliver lavet om på beslutningen om at lukke krematoriet.
"Jeg kan allerede nu sige, at det mig bekendt stadig ikke vil være rentabelt at drive et krematorium i Lyngby, uanset om Mariebjerg lukker. Det hænger sammen med, at vi i givet fald skulle investere 4,7 mio. kr. i et nyt lovpligtigt røggasfilter, ligesom vi slet ikke vil være konkurrencedygtige. Det er nemlig allerede i dag meget billigere at blive kremeret andre steder – og det er ikke i nabokommunerne, jeg her tænker på, men endnu længere væk i f.eks. Ringsted. Dernede bygger de et helt nyt til 100 mio. kr., som samler hele Region Sjælland, og de kan derfor formentlig tilbyde en meget lavere pris. Sådan en investering har vi simpelthen ikke mulighed for at hamle op med. Derfor tror jeg ikke, vi vil kunne komme til at ændre vores beslutning om at lukke krematoriet. Bedemændene kører simpelthen andre steder hen, fordi det er billigere, end vi ville kunne gøre det til her," siger Paul Knudsen (V).
Udvalgsformanden er dog lydhør, hvis de lokale bedemænd vil overtage driften af krematoriet.
" Jeg hører meget gerne fra bedemændene i Lyngby og omegn, hvis de mener, de kan lave en forretning ud af det her lokalt. De kunne i så fald overtage krematoriedriften og på den måde fortsætte med et privat krematorietilbud," siger Paul Knudsen.

Publiceret 04 November 2010 08:30