Der var fuldt hus i KDYs restaurant tirsdag eftermiddag. Over 100 borgere var mødt op for at høre om Nordhavn-udvidelsen. Foto: Anne Schøning Christensen

Der var fuldt hus i KDYs restaurant tirsdag eftermiddag. Over 100 borgere var mødt op for at høre om Nordhavn-udvidelsen. Foto: Anne Schøning Christensen

Borgmester:

"Vi kan kun blive ved med at protestere"

Borgermødet om udvidelsen af Nordhavn trak over 100 borgere. Borgerne kunne gå hjem fra mødet med meldingen om, at det ikke er for sent at protestere mod Københavns Kommunes storstilede udvidelsesplaner, der kan få negative konsekvenser for Gentofte

Af
Af Anne Schøning Christensen

Over 100 borgere havde tirsdag eftermiddag fundet vej til KDY’s restaurant i Tuborg Havnepark. Anledningen var, at FOGUS (Foreningen til Gentofte Kommunes Udvikling og Forskønnelse) og Grundejerforeningen Hellerup-Maglegaard havde indkaldt til borgermøde om Københavns Kommunes planer om at udvide Nordhavnen. Planer, der kan få store konsekvenser for Gentofte Kommune. "Det må være et af de borgermøder, som har været afholdt her i Gentofte, hvor flest er mødt op", lød det fra Michael Holst, der er planchef i Gentofte Kommune. Sammen med borgmester Hans Toft (K) og viceborgmester Eyvind Vesselbo (V) var han mødt op til borgermødet for at orientere om Københavns Kommunes projekt. "Gentofte Kommune har hele tiden været skeptisk over for projektet. Og det har vi også givet udtryk for. Men på trods af vores indsigelser har Københavns Kommune vedtaget lokalplanen for området og givet tilladelse til den opfyldning af jord, der gør det muligt at udvide Nordhavnen", sagde Michael Holst.

Stadig håb

Ifølge planchefen har indsigelserne blandt andet drejet sig om de negative konsekvenser, projektet kan have for miljøet ved Gentoftes kyst, den øgede trafik i forbindelse med jordtransport og ændret udsyn over Øresund. Men selv om Københavns Kommune har vedtaget lokalplanen, så mangler der stadig en vigtig brik, før Nordhavn-udvidelsen kan falde på plads. "Kystdirektoratet har endnu ikke givet deres tilladelse til opfyldningen af jord. Og den tilladelse er man afhængig af, hvis projektet skal blive til noget", lød det fra planchefen. Den udtalelse fik flere af de fremmødte borgere til at reagere. "Hvad kan vi som borgere så gøre for at stoppe det her", lød det fra salen. "Der er kun én mand, der kan sige nej til det her, og det er transportministeren. Han skal godkende, at Kystdirektoratet enten siger ja eller nej til opfyldningen. Så vi kan kun blive ved med at prostestere", svarede borgmester Hans Toft. Sammen med viceborgmester Eyvind Vesselbo opfordrede borgmesteren borgerne til både at skrive til ministeren og Københavns Kommune. "Det er ikke for sent, at vi arbejder sammen om at få stoppet det her projekt", sagde Eyvind Vesselbo. Både Vesselbo og Toft var enige om, at Københavns Kommune kan bygge alt det, de vil, så længe, det ikke får konsekvenser for Gentofte. Som Venstres miljøordfører har Eyvind Vesselbo taget kontakt til transportministeren. "Der ligger en aftale om, at hvis der sker den mindste ting i den her sag, så skal jeg orienteres. Det giver os mulighed for at gribe ind så hurtigt som muligt".

Sådan kommer Nordhavn til at se ud.

Sådan kommer Nordhavn til at se ud.

Fortsat fokus

Med disse ord og et håb til de fremmødte borgere om, at sagen endnu ikke er afsluttet, kunne formanden for FOGUS, Gerda Rump, takke for det store fremmøde og opbakningen. "Dette møde viser, at der er behov for at have fokus på projektet, og jeg kan kun følge Vesselbos og Tofts opfordring til, at hver enkelt borger skriver til Københavns Kommune og ministeren", sagde Gerda Rump.

Publiceret 04 November 2010 07:00