Ifølge Forsvarskommandoen har hverken daværende Værløse Kommune eller Furesø Kommune bragt spørgsmålet om hvad der ligger under jorden ved Bringe Mose på banen.

Ifølge Forsvarskommandoen har hverken daværende Værløse Kommune eller Furesø Kommune bragt spørgsmålet om hvad der ligger under jorden ved Bringe Mose på banen.

Forsvaret:

Furesø har aldrig nævnt krigsdeponi

De tyske krigsrester har været kendt viden for Furesø Kommune i mange år, men er aldrig blevet bragt op i forhandlingerne, siger Forsvarskommandoen

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Kritikken var hård fra flere sider, da Furesø Avis for en måned siden kunne afdække, at der i jorden under Flyvestation Værløse siden 1945 har ligget rester af tyske fly fra 2. verdenskrig.
Også fra Furesø Kommune, hvor blandt andre planudvalgsformand John Ingemann Allentoft (K) udtalte til avisen og TV2 Lorry:
"Det er totalt uansvarligt, at forsvaret ikke har sørget for at rydde op. Det er ubehageligt at se en myndighed, der forsøger at undslippe sig."
Men forargelsen vækker undren i Forsvarskommandoen. For her er indtrykket, at Furesø Kommune - og førhen Værløse Kommune - i mange år har kendt til krigsdeponiet, og at man aldrig har bragt sagen op i forhandlingerne med forsvaret.

Spørgsmål ikke rejst

"Oplysningerne om deponiet har været kendt i lokalområdet siden 1945 og er blevet bekræftet ved undersøgelser i 1997. Der blev i 2006 foretaget en vurdering af undersøgelses-resultatet fra 1997, og denne vurdering gav ikke anledning til yderligere aktioner," skriver Forsvarskommandoen i en mail til redaktionen, og fortsætter:
"Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har oplyst kommunen om vurderingen af deponiet, men kommunen har ikke rejst spørgsmålet om deponiets fremtid i forbindelse med møderne med Furesø Kommune om forsvarets overdragelse af flyvestationen til kommunen."
Svaret indgår i en længere mail fra Forsvarsministeriet, hvor Forsvarskommandoen svarer på en række spørgsmål som avisen for en måned siden stillede, angående krigsdeponiet ved Bringe Mose.

Ingen kommentarer

Men forelagt forsvarets vurdering ønsker John Ingemann Allentoft (K) ikke at kommentere sagen nærmere:
"Det er noget du må tale med forhandlingsudvalget om. Det er jeg ikke indblandet i på nogen måder," siger han.
Vi har herefter forsøgt at indhente en kommentar fra borgmester Ole Bondo Christensen (S), men det er endnu ikke lykkedes.

Publiceret 13 November 2010 00:15