Der blev fjernet patronhylstre og andre gamle sager fra krigsdeponiet i 1997. Men hvad der er tilbage, ved forsvaret ikke selv - og vurderer, at det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Der blev fjernet patronhylstre og andre gamle sager fra krigsdeponiet i 1997. Men hvad der er tilbage, ved forsvaret ikke selv - og vurderer, at det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Forsvaret:

Ukendt indhold

Hvad der præcis ligger under jorden ved Bringe Mose, ved forsvaret ikke selv

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Mystikken om resterne af de tyske fly, som englænderne i 1945 sprængte i luften da krigen var slut, breder sig.
For på trods af at forsvaret har haft ansvaret for flyvestationen i 65 år, kender man ikke det nøjagtige indhold af krigsdeponiet ved Bringe Mose .
Det fremgår af det svar, som avisen har fået fra Forsvarsministeriet, hvor Forsvarskommandoen bekræfter forsvaret, hvad der tidligere har været fremme, at der kan være en sikkerhedsrisiko ved at grave i området.
Det begrundes på følgende vis:
"Hvis der graves i området, må der som udgangspunkt vurderes at være en risiko, da det ikke er kendt hvad deponiet præcist indeholder."

Patronhylstre

Mystikken bliver ikke mindre af, at det i samme svar fra ministeriet oplyses, at Forsvarets Bygningstjeneste i 1997 foretog en undersøgelse af området.
Her fandt man og fjernede en flymotor, tyske hjelme, både sprængte og intakte patronhylstre og andre metalgenstande.
Men på trods af denne undersøgelse er der altså stadig krigsrester i jorden, og forsvaret ved ikke præcist hvilke.
Det bekræfter hvad en tidligere ansat på flyvestationen har fortalt avisen, nemlig at medarbejderne af ledelsen fik besked på ikke at nærme sig området ved Bringe Mose, da det var uvist hvad der lå i jorden.

Tager sin tid

Der er med andre ord stadig mange uafklarede spørgsmål om hvad der ligger gravet ned på flyvestationen. Avisen forsøger naturligvis ihærdigt at indhente så mange svar som muligt, men en sådan proces kræver tålmodighed når det handler om Forsvarsministeriet.
Der gik en måned fra vi sendte spørgsmål til ministeriet om krigsresterne, til vi fik den nævnte svar-mail.
Sådan noget tager - for nu at citere en kendt reklame - den tid det tager i et ministerium.


Publiceret 13 November 2010 00:30