"Dette er måske ikke det eneste forhold kommunen har siddet overhørigt i iver efter at overtage området," siger Anna Bodil Hald - her foreviget ved indenrigsministerens Furesø-besøg under valgkampen sidste år.

Naturvenner undrer sig over kommunen

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Som omtalt her på furesøavis.dk er det Forsvarsministeriets vurdering, at Furesø Kommune har kendt til krigsdeponiet ved Bringe Mose i mange år, men ikke på noget tidspunkt bragt sagen op i forhandlingerne om overdragelsen af flyvestationen.
I Værløse Naturgruppe undrer man sig over kommunens passivitet:
"Dette er måske ikke det eneste forhold kommunen har siddet overhørigt i iver efter at overtage området. Hvis kommunen har vidst mere om det i detaljer, er det jo besynderligt at oplysningerne skal komme fra en nylig tiltrådt forsvarsminister," siger Anna Bodil Hald.
"Når hun er blevet klædt så godt på til forsvar for at folk ikke kan komme derind af den grund, må Furesø Kommune til forhandlingerne jo have gjort sig nogle overvejelser vedrørende dyre foranstaltninger på stedet, når området overgår til rekreativt område."

"Besynderligt"

Som nævnt har vi forelat planudvalgsformand John Ingemann Allentoft (K) for forsvarets vurdering af at kommunen ikke har bragt sagen op, selv om man har kendt til den.
Men han ønsker ikke at kommentere sagen nærmere, med henvisning til at han ikke sidder i forhandlingsudvalget.
Vi håber stadig at kunne få en kommentar fra borgmester Ole Bondo Christensen (S).

null

Publiceret 14 November 2010 22:22